Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

HeidiSQL to przejrzysta i funkcjonalna aplikacja do zarządzania bazami danych MySQL i Microsoft SQL Server. Program umożliwia:

 • tworzenie połączeń z wieloma serwerami jednocześnie
 • tworzenie i edytowania tabel, widoków, procedur, wyzwalaczy i zaplanowanych wydarzeń
 • przeglądanie zawartości tabel (z możliwościami sortowania, filtrowania i ukrywania kolumn)
 • eksportowanie baz i tabel (cała bazę do formatu SQL, wiersze tabel do formatów CSV, HTML, XML, SQL lub LaTeX)
 • importowanie danych (z formatów CSV i SQL)
 • zarządzanie kontami użytkowników i ich uprawnieniami
 • monitorowanie i ubijanie procesów klienckich
 • tworzenie zapytań przy użyciu zintegrowanego edytora SQL (oferuje podświetlanie składni, snippety, wbudowany zestaw funkcji SQL i listę kolumn z tabeli)
 • przeszukiwanie wybranych tabel, baz danych lub całego serwera w poszukiwaniu wybranego tekstu

Program można pobrać za darmo ze strony producenta.

Spis treści

Konfiguracja połączenia

 1. Po uruchomieniu programu ukazuje nam się okno, w którym możemy zdefiniować swoje serwery. Uzupełniamy pola:

  Typ połączenia - MySQL (TCP/IP)
  Nazwa hosta/IP - Podajemy nazwę naszego serwera bazy SQL
  Pytaj o hasło login użytkownika - powinno być zaznaczone
  Port - powinien być 3306
  Skompresowany protokół klient/serwer - powinno być odznaczone

  i klikamy Otwórz.


 2. Po zalogowaniu wyświetli się główne okno programu. Po lewej pojawi się lista baz danych MySQL wraz z tabelami w postaci drzewka, a po prawej widok szczegółowy wybranej bazy danych lub tabeli.Eksport bazy danych

 1. Aby bazę danych klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwie bazy danych przeznaczonej do eksportu i wybieramy Eksportuj bazę danych jako SQL. 2. Pojawi się małe okienko pozwalające ustawić klika parametrów. W zakładce Eksport SQL wybieramy:

  PoleWybór
  Bazy danychodznaczone oba pola
  Tabelazaznaczone usuń oraz zaznaczone utwór
  DaneINSERT
  WyjścieSingle .sql file
  Nazwa plikuWskazujemy ścieżkę zapisu naszego pliku .sql


Icon

Jeżeli będziemy chcieli zrobić eksport widoków, funkcji lub procedur spotkamy się z jednym mankamentem. Eksport generuje własność DEFINER które przyjmuję nazwę użytkownika który utworzył dany obiekt. Z reguły jest to użytkownik dla którego jesteśmy zalogowani. Aby wykonać import takich danych musimy mieć utworzonego takiego samego użytkownika na serwerze docelowym, inaczej nie zaimportujemy.

Jednym z wyjść jest usunięcie własności DEFINER z Funkcji, Procedur, Widoków.

Import bazy danych

 1. W lewym panelu wybieramy bazę danych, do której zostaną zaimportowane dane z pliku.

  Icon

  W wyniku importu istniejące w bazie tabele mogą zostać usunięte lub nadpisane przez zawartość plików. Zatem zalecane jest wybranie jako bazy docelowej dla importu nowej pustej bazy danych.

 2. W celu zaimportowania bazy danych wybieramy z menu Plik, a następnie Załaduj plik SQL... lub możemy użyć skrótu klawiszowego Ctrl+O.


 3. Pojawi się prośba o wybór pliku z naszego komputera.

 4. Po załadowaniu odpowiedniego pliku pojawi nam się dodatkowa zakładka prawym panelu programu:
 5. W celu załadowania całej zawartości do wybranej bazy klikamy przycisk  znajdujący się w menu narzędziowym i czekamy, aż nasza baza się zaimportuje.

 

 • No labels