Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 1. Przy pierwszym uruchomieniu program Outlook wyświetla kreatora konfiguracji nowego konta pocztowego. Jeśli z jakichś powodów tak się nie stało wybieramy z menu Narzędzia pozycję Konta e-mail.

 2. Kreator

  W pierwszym z okienek zaznaczamy Dodaj nowe konto e-mail i przechodzimy dalej. 3. Wybór metody odbierania poczty

  Dla kont pocztowych na naszych serwerach udostępniamy pobieranie poprzez metodę POP3. Zaznaczamy tę opcję i akceptujemy. 4. Dane konfiguracyjne konta

  Następnym etapem jest wpisanie danych konfiguracyjnych naszego konta:
  Imię i nazwisko
  - pole to będzie wyświetlać się u naszych odbiorców jako autor.

  Adres e-mail i nazwa użytkownika to nasz adres poczty elektronicznej.

  Serwer poczty przychodzącej (POP3) to pop3.dpoczta.pl

  Serwer poczty wychodzącej (SMTP) to smtp.dpoczta.pl 5. Po sprawdzeniu poprawności danych klikamy na przycisk Więcej ustawień.

 6. Ustawienia zaawansowane

  W polu Organizacja możemy wpisać nazwę naszej firmy. 7. Włączenie uwierzytelnienia SMTP

  Przechodzimy następnie do zakładki Serwer wychodzący i zaznaczamy opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia. 8. Akceptujemy wprowadzone dane (OK) i kończymy działanie kreatora klikając dalej i w kolejnym kroku Zakończ.

Wróć na górę

 • No labels