Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 1. Lista skonfigurowanych kont

  Po uruchomieniu programu Outlook wybieramy z menu Narzędzia pozycję Ustawienia kont. Wyświetla się nam lista skonfigurowanych na naszym komputerze adresów e-mail. 2. Klikamy na przycisk Nowy Pozostawiamy domyślną opcję łączenia z usługą e-mail Microsoft Exchange, POP3, IMAP lub HTTP.

 3. Wymuszenie ręcznych ustawień serwerów

  Przechodzimy do następnego okienka. Pomijamy automatyczną konfigurację poczty zaznaczając pole Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów. Akceptujemy ustawienia klikając Dalej.

   

 4. Wybieranie usługi e-mail

  Jako typ usługi e-mail pozostawiamy Internetowa poczta e-mail. 5. Ustawienia internetowej poczty e-mail

  Przechodzimy do kolejnego okienka. Definiujemy w nim ustawienia naszego konta e-mail.
  Polę Imię i nazwisko będzie widoczne w wysyłanych przez nas wiadomościach.
  Jako nazwę serwera poczty przychodzącej wpisujemy pop3.dpoczta.pl

  , natomiast wychodzącej (SMTP) to smtp.dpoczta.pl

  W pola Adres e-mail i Nazwa użytkownika wpisujemy nasz adres poczty elektronicznej. Uzupełniamy też pole hasło. 6. Ustawienia zaawansowane

  Po dokładnym sprawdzeniu wprowadzonych danych wciskamy przycisk Więcej ustawień. 7. Ustawienia zaawansowane

  W nowo otwartym oknie wybieramy zakładkę Serwer wychodzący i zaznaczamy opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia. 8. Zmiana portu SMTP na 587

  Wybieramy zakładkę Zaawansowane. Tutaj można zmienić port serwera wychodzącego (SMTP) z domyślnego 25 (może być blokowany przez ISP) na 587. 9. Zaktualizowana lista kont

  Akceptujemy wprowadzanie zmiany przyciskiem OK a następnie kończymy kreatora poprzez polecenia Dalej i Zakończ.

  Na liście dostępnych kont widzimy nasze nowo skonfigurowane. Możemy przystąpić do pracy.

Wróć na górę

 • No labels