Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 1. Na początku wybieramy z menu głównego Narzędzia | Konta

 2. Lista skonfigurowanych usług

  Otwiera się nam lista wszystkich skonfigurowanych usług. Aby dodać nowe konto pocztowe klikamy na Dodaj, a następnie Poczta...


 3. Kreator

  Otwiera się nam kreator połączeń internetowych.
  W pierwszym kroku podajemy nazwę wyświetlaną u odbiorców naszej wiadomości. Zaleca się wpisać w to pole imię i nazwisko, bądź też pseudonim. 4. Podawanie adresu e-mail

  Kolejny etap to podanie naszego adresu e-mail. 5. Adresy serwerów

  W następnym ekranie należy wpisać adresy serwerów.

  W przypadku kont e-mail na naszych serwerach adresem serwera poczty przychodzącej (POP3, IMAP lub HTTP) jest pop3.dpoczta.pl, zaś wychodzącej (SMTP) - smtp.dpoczta.pl

  Akceptujemy wartości klikając na Dalej. 6. Nazwa konta i hasło

  Teraz czas na podanie nazwy konta (jest nią nasz adres e-mail) i hasła.

  Całość zatwierdzamy przechodząc dalej, a na końcu zapisujemy profil klikając na Zakończ. 7. Widzimy na liście nasze nowo skonfigurowane konto.

 8. Lista kont

  Wymagana jest jeszcze mała modyfikacja parametrów. W tym celu klikamy na nazwę konta (pop3.dpoczta.pl) a następnie na Właściwości. 9. Właściwości konta

  W okienku które się otworzy wybieramy zakładkę Serwery, a następnie zaznaczamy opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia. 10. Zmiana portu SMTP na 587

  W zakładce Zaawansowane możemy zmienić port serwera SMTP z domyślnego 25 (może być blokowany przez ISP) na 587. 11. Po zapisaniu zmian nasze konto jest w pełni skonfigurowane.

Wróć na górę

 • No labels