Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 1. Przy pierwszym uruchomieniu Poczta systemu Windows wyświetla kreatora konfiguracji nowego konta pocztowego. Jeśli z jakichś powodów tak się nie stało wybieramy z menu Narzędzia pozycję Konta.

 2. Lista skonfigurowanych usług

  Wyświetli się nam lista wszystkich skonfigurowanych usług. Klikamy na przyciskDodaj. Otworzy się nam kreator dodawania nowego konta. 3. Typy dodawanych usług

  Chcemy dodać nowe Konto e-mail. Zostawiamy więc zaznaczoną tą pozycję i przechodzimy dalej. 4. Typy dodawanych usług

  Podajemy nazwę wyświetlaną u odbiorców naszej wiadomości. Zaleca się wpisać w to pole imię i nazwisko lub pseudonim.
 5. Ustawienia serwerów

  W kolejnym kroku wpisujemy adresy serwerów:

  poczty przychodzącej (POP3): pop3.dpoczta.pl

  poczty wychodzącej (SMTP): smtp.dpoczta.pl

  Zaznaczamy także opcję Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia.


 6. Nazwa użytkownika i hasło

  Następnym etapem jest podanie nazwy użytkownika (jest to adres e-mail) i hasła. Po wpisaniu i sprawdzeniu poprawności klikamy na przycisk Dalej. 7. Zaktualizowana lista kont

  Po zakończeniu pracy kreatora przyciskiem Zakończ, widzimy na liście nowo dodane konto. 8. Konfiguracja została tym sposobem zakończona.

Wróć na górę

 • No labels