Blog from November, 2013

Możesz skorzystać z dedykowanej opcji umożliwiającej przeniesienie wiadomości od obecnego operatora na skrzynki utworzone w dhosting.pl. Po zalogowaniu się do dPanelu należy przejść na zakładkę Poczta e-mail.

Obok utworzonej skrzynki (jak stworzyć skrzynkę pocztową znajdziesz tutaj) należy kliknąć przycisk Akcje, a następnie wybrać z listy Import wiadomości. W wyświetlonym formularzu podajemy nazwę serwera pocztowego aktualnego operatora, nazwę skrzynki oraz jej hasło.

O zakończeniu procesu zostaniesz poinformowany powiadomieniem e-mail na docelowej skrzynce oraz powiadomieniem push na aplikację mobilną.

Icon

Z możliwości importu wiadomości możesz również skorzystać podczas tworzenia skrzynki pocztowej.

W przypadku problemów prosimy o kontakt przez Helpdesk 24h dostępny w dPanelu.

Innym sposobem przeniesienia poczty (w przypadku kiedy eksport do formatu maildir nie jest możliwy) jest skorzystanie z programu IMAPCopy. Instrukcje użycia programu znajdą Państwo w dokumentacji producenta.

http://home.arcor.de/armin.diehl/imapcopy/imapcopy.html

W celu przeniesienia domeny na konto innego użytkownika dhosting.pl należy:

- Utworzyć zgłoszenie Helpdesk na koncie, z którego przenoszona jest domena, z prośbą o przeniesienie i podanie loginu drugiego konta

- Utworzyć zgłoszenie Helpdesk z konta, na które przenoszona jest domena, z prośbą o przeniesienie

Po otrzymaniu obu zgłoszeń domena zostanie przeniesiona

W przypadku kiedy utworzenie zgłoszenia jest niemożliwe, abonent domeny może dostarczyć nam następujący wniosek (w formie elektronicznej) wraz z wymaganymi dokumentami:

http://dhosting.pl/download/wniosek_przeniesienie_domeny.pdf

Menażer zadań CRON nie pozwala na wywołanie skryptu PHP z parametrami. Obejściem problemu jest utworzenie drugiego skryptu PHP z następującą treścią:

<?php

$_SERVER["argv"][1] = "13"; // przykładowa wartość pierwszego parametru

$_SERVER["argv"][2] = "13"; // przykładowa wartość drugiego parametru

//itd....

include 'skrypt.php'; // skrypt, który ma został wywołany z parametrami

?>

W powyższym pliku następuje import pliku, który ma zostać wywołany z parametrami. Dzięki temu importowany plik skrypt.php będzie miał żądane parametry.

Ostatnim krokiem jest dodanie utworzonego pliku do CRON-a.

Osobnymi procesami są transfer domeny i delegacja domeny. Transfer powodujący zmianę rejestratora domeny jest procesem nieodczuwalnym, gdyż podczas transferu najczęściej nie zmienia się delegacji (choć teoretycznie istnieje taka możliwość). Drugim procesem jest zmiana delegacji, czyli przekierowanie domeny na konkretne serwery nazw (ns1 i ns2). Ta operacja w większości przypadków wiąże się z niedostępnością stron ze względu na czas potrzebny na rozpropagowanie się zmian w DNS, który jest samoregulujący. Niestety, nie mamy wpływu na szybkość odświeżenia się zmian w DNS i nie możemy tego procesu przyspieszyć.

Powodów wolnego działania serwisu może być wiele. Obciążenie serwera, na którym znajduje się Państwa serwis, może powodować jego nieprawidłowe działanie.

Inną prawdopodobną przyczyną wolnego działania Państwa strony jest słabo zoptymalizowany kod, który przy większej liczbie odwiedzających generuje bardzo duże obciążenie i mocno spowalnia serwer, a co za tym idzie, także stronę. Możliwe jest również, że baza danych, z której korzysta strona, nie jest optymalna (nie ma na przykład założonych odpowiednio indeksów). Przeszukiwanie takiej bazy bardzo obciąża cały serwer.

Inną częstą przyczyną wolnego działania serwisu jest oczekiwanie na odpowiedź zdalnego zasobu, dlatego przy analizie problemu prosimy o wyłączenie wszystkich wtyczek, które pobierają dane z zewnątrz.

Kolejną przyczyną wolnego działania strony może być obciążenie serwera generowane przez roboty indeksujące Państwa stronę w sposób zbyt intensywny. W związku z tym, zalecamy utworzenie odpowiedniego pliku robots.txt, który pozwoli ograniczyć ruch generowany przez roboty.

W przypadku kiedy strona wczytuje się bardzo wolno lub nie działa, prosimy o kontakt przez Helpdesk 24h.

Aby dwa konta kierowały na ten sam katalog pierwsze z nich musi być już utworzone. Aby sprawdzić, na jaki katalog wskazuje już utworzone konto WWW, należy wejść do zakładki Strony WWW. Dla przykładu: utworzone konto WWW będzie kierowało na katalog: ~/wybranadomena.pl/public_html. Przy tworzeniu nowego konta WWW (jak to zrobić znajdziesz tutaj) należy podać identyczną ścieżkę.

Jak zmienić wersje PHP?

Aby zmienić używaną wersje PHP należy:

- Zalogować do dPanelu

- Przejść do zakładki Strony WWW

- przy nazwie domeny kliknąć Akcje i wybrać z listy Edytuj

- Wybrać odpowiednią wersje PHP i kliknąć Edytuj stronę WWW

Zmiana wersji PHP może potrwać do 5 min.

W celu zarejestrowania nowej domeny dla aktywnego konta w dhosting.pl, należy zalogować się do panelu administracyjnego dPanel ( http://www.dpanel.pl ), a następnie przejść do zakładki Domeny, a następnie należy kliknąć Zarejestruj domenę, zostaniemy przelogowani na stronę dhosting.pl, gdzie będzie można złożyć zamówienie na domenę. Po uzyskaniu potwierdzenia o dostępności domeny można ją zarejestrować. 

W koszyku trzeba potwierdzić zamówienie oraz zalogować się ponownie do dPanelu (z koszyka będzie możliwość zalogowania się powtórnie). Po zaakceptowaniu zamówienia i opłaceniu faktury domena zostanie zarejestrowana. 

 

W celu wykonania korekty faktury VAT należy skontaktować się z naszymi specjalistami poprzez platformę Helpdesk 24h, dostępną w panelu administracyjnym dPanel ( http://www.dpanel.pl ) z informacją o chęci wykonania korekty faktury VAT wraz ze wskazaniem jej numeru. Czynność ta wykonywana jest za pomocą noty korygującej, która jest wystawiana przez księgowość po stronie Użytkownika. Jednocześnie nota korygująca nie może zmieniać podmiotu, na który wystawiana jest faktura VAT (może być zmieniony tylko jego adres).

Jeśli powodem wykonywanej cesji jest całkowita zmiana abonenta usługi wymagane jest przeprowadzenie cesji, na temat której szczegółami mogą się Państwo zapoznać pod tym adresem.

Prawidłowy host do połączenia dla każdego konta hostingowego zawsze znajdą Państwo w dPanelu w zakładce Bazy danych MySQL lub Użytkownicy MySQL z prawej strony listy.

Aktualne parametry PHP mogą Państwo zobaczyć za pomocą funkcji phpinfo(). Parametry mogą zostać zmienione poprzez dodanie odpowiedniego wpisu do pliku .htaccess. Na przykład zmiana limitu pamięci dla skryptu może zostać zmieniona za pomocą następującego wpisu do pliku .htaccess:

php_value memory_limit 128M

Listę dyrektyw PHP mogą Państwo znaleźć w dokumentacji PHP http://php.net/manual/en/ini.list.php

Możliwa jest zmiana parametrów zmiennych z grupy PHP_INI_ALL i PHP_INI_PERDIR

Aby uzyskać kod AuthInfo dla wybranej domeny należy wypełnić Wniosek o Wydanie Kodu Authinfo, który jest dostępny pod adresem:

http://dhosting.pl/download/wniosek_wydanie_authinfo.pdf

oraz przesłać go do nas w postaci załącznika w wygenerowanym zgłoszeniu poprzez Helpdesk 24h (dostępny w panelu administracyjnym dPanel  http://www.dpanel.pl ) wraz z wymaganymi kopiami dokumentów zgodnie z instrukcją zawartą we wniosku lub pocztą elektroniczną. Kod Authinfo przesyłany jest na podany we wniosku adres e-mail. Wniosek można również przesłać pocztą tradycyjną oraz drogą mailową.

 

Problem może być związany z ilością pamięci RAM, której potrzebują skrypty. Domyślnie limit ustawiony jest na wartość 64MB. Ustaloną wartość można zmienić poprzez dodanie następującej linii do pliku .htaccess, gdzie wartość 128M to ilość pamięci RAM jaka może zostać (dla różnych pakietów maksymalne wartości są inne) maksymalnie przydzielona dla skryptu:

php_value memory_limit 128M

Aby zmienić delegację domeny należy:

Zalogować się do dPanelu (jak to zrobić znajdziesz tutaj)

Przejść do zakładki Domeny, a następnie kliknąć przycisk Akcje przy nazwie domeny, dla której chcemy dokonać zmiany i z listy wybieramy Zmień delegację.


Pokaże się okno gdzie należy wpisać serwery nazw skąd ma wczytywać się strona WWW.

Zmiana delegacji domeny może trwać od 15 min do 24h. Jest to czas niezależny od nas i potrzebny na przeładowanie się wszystkich serwerów DNS.

Aby przetransferować domenę do dhosting niezbędne jest posiadanie kodu authinfo. Kod ten musicie uzyskać od swojego obecnego rejestratora. Po otrzymaniu kodu authinfo transfer domeny należy zainicjować przez przejście do zakładki Domeny, a następnie należy kliknąć Transferuj domenę w dPanelu. Więcej znajdziesz tutaj: Jak przenieść domenę do dhosting.pl

Do wykonania transferu niezbędne jest jego potwierdzenie. Potwierdzenie transferu odbywa się przez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail abonenta domeny. W przypadku kiedy adres e-mail abonenta domeny nie jest podany, wiadomość potwierdzająca transfer przychodzi na adres techniczny rejestratora domeny. Adresy e-mail abonenta i techniczny możecie sprawdzić w publicznej bazie danych WhoIs. Transfer domeny trwa od kilku minut (dla domen polskich) do kilku dni (dla domen globalnych).

Transfer niektórych domen wiąże się z opłatą. Ceny transferu domen mogą Państwo znaleźć w naszym cenniku:

http://dhosting.pl/download/cennik_domen.pdf

Transfer domeny nie zmienia jej delegacji. Oznacza to, że wszystkie usługi znajdujące się pod daną domeną będą nieprzerwanie działać.

Aby przekierować obsługę poczty do innego usługodawcy należy:

- Zalogować się do dPanelu

- Przejść do zakładki Domeny

- Kliknąć przycisk Akcje z prawej strony nazwy domeny i z listy należy wybrać  Zarządzaj DNS


- Następnie należy kliknąć Przekierowanie poczty w prawym górnym rogu do kogo chcemy przekierować pocztę.

Więcej informacji znajdziesz pod tym adresem.

Konto WWW typu Wildcard może być utworzone tylko dla domeny. Aby je utworzyć należy:

- Zalogować do dPanelu

- Przejść do zakładki Strony WWW

- Kliknąć przycisk Dodaj i z listy wybieramy Pusta strona WWW - zaawansowane.

- Wypełniamy formularz z zaznaczeniem Tak dla opcji Wildcard.

Po wykonaniu powyższych czynności zostanie utworzone konto WWW typu Wildcard.

Dokładną instrukcję znajdziesz tutaj

Icon

W aktualnym dPanelu funkcjonalność ta jest w trakcie tworzenia

W celu utworzenia takiej skrzynki prosimy o kontakt poprzez Helpdesk 24. Nasi administratorzy utworzą taką skrzynkę.

Konfiguracja pocztowa jest następująca:

Nazwa użytkownika: <adres e-mail>

Hasło: <hasło do konta pocztowego>

Serwer poczty przychodzącej: pop3.dpoczta.pl:110

Serwer poczty przychodzącej: imap.dpoczta.pl:143

Serwer poczty wychodzącej: smtp.dpoczta.pl:587

Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia: TAK

Konfiguracja dla połączeń szyfrowanych SSL:

Serwer poczty przychodzącej: pop3.dpoczta.pl:995 (SSL)

Serwer poczty przychodzącej: imap.dpoczta.pl:993 (SSL)

Serwer poczty wychodzącej: smtp.dpoczta.pl:587 (STARTTLS)

Więcej informacji na temat konfiguracji programów pocztowych mogą Państwo znaleźć w naszej dokumentacji.

Niestety aktualnie nie ma możliwości posiadania dwóch loginów w ramach jednego konta, ze względu na sposób działania systemu zarządzającego usługami.

Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa Państwa usług poprzez bardziej rygorystyczną kontrolę logowań.

Zmiana danych może odbyć się tylko na wystawionej i nieopłaconej fakturze pro-forma oraz fakturze VAT za domeny. Niestety, na fakturach VAT za usługi hostingowe nie ma możliwości dokonywania zmiany podmiotu, na który została wystawiona dana faktura. W przypadku konieczności poprawienia błędnych danych na fakturze VAT prosimy o wystawienie noty korygującej i przesłanie jej w zgłoszeniu Helpdesk 24 lub na adres:

dhosting.pl Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

W celu zmiany podmiotu, na który ma być wystawiana nowa faktura należy dokonać cesji konta zgodnie z zasadami cesji konta hostingowego.

Zmiany danych mające się znaleźć na następnych (nowych) fakturach pro-forma należy dokonać poprzez edycję danych profilowych w sposób opisany tutaj. Uaktualnione dane pojawią się dopiero na następnych fakturach pro-forma, wystawione już faktury pro-forma nie są aktualizowane. Dane znajdujące się na fakturze VAT są tymi samymi danymi, które znalazły się na fakturze pro-forma.

W celu wykonania zmiany właściciela konta należy wypełnić "Wniosek o zmianę abonenta konta", który dostępny jest pod adresem:

http://dhosting.pl/download/wniosek_cesji_konta.pdf

Należy przesłać go do nas pocztą elektroniczną lub przez Helpdesk 24h (dostępny w panelu administracyjnym dPanel  http://www.dpanel.pl ) wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z instrukcją zawartą we wniosku.

Cesja konta nie powoduje zmiany właściciela innych usług tj. domeny internetowe. W przypadku cesji domeny należy dodatkowo wypełnić i przesłać "Wniosek cesji domeny", który znajduje się pod adresem:

http://dhosting.pl/download/wniosek_cesji_domeny.pdf

Po otrzymaniu wypełnionych i kompletnych formularzy dokonujemy cesji konta na nowego płatnika, wskazanego we wniosku.

Po otrzymaniu wypełnionych i kompletnych wniosków nasi specjaliści przeprowadzą cesję na wskazane we wnioskach dane, tym samym zmieniając abonentów wskazanych usług.

Icon
Istnieją trzy sposoby samodzielnego utworzenia kopii zapasowej bazy danych MySQL.

Spis treści

Pierwszy sposób - moduł w beta.dpanel.pl

Pierwszy sposób wykonania kopii bazy danych jest dostępny w naszym nowym dPanelu pod adresem beta.dpanel.pl.

Po pomyślnym zalogowaniu się wybieramy Bazy danych, a następnie Bazy danych MySQL. Szukamy na liście wybranej przez nas bazy i klikamy Kopia zapasowa. W lewym dolnym rogu rozwiniętej listy będzie widniał przycisk Wykonaj kopię zapasową - klikamy go.

Po wykonaniu tych kroków backup pojawi się na liście z pozostałymi kopiami oznaczony zieloną ikonką z lewej strony.  Szczegółową instrukcję na ten temat znajdziesz pod tym linkiem.

Drugi sposób - eksport przy użyciu phpMyAdmin

Druga metoda polega na utworzeniu eksportu bazy danych przy pomocy phpMyAdmin. Aby utworzyć kopię zapasową bazy danych w PHPMyAdmin należy: 

- zalogować się do PHPMyAdmin - https://dpanel.pl/mysql  

- wybrać bazę danych, która ma zostać wyeksportowana 

- kliknąć przycisk Eksport (w pasku na górze) 

- wybrać odpowiednie opcje eksportu i kliknąć przycisk Wykonaj

Trzeci sposób - wykorzystanie programu mysqldump

Alternatywnym sposobem wykonania kopii zapasowej bazy danych jest skorzystanie z programu mysqldump. W celu skorzystania z programu niezbędny jest dostęp do SSH. Kopię bazy danych można wykonać za pomocą polecenia:

mysqldump -h [host serwer SQL] -u [użytkownik bazy danych] --password=[hasło użytkownika bazy danych] [nazwa bazy danych] > [plik eksportu].sql

Na przykład:

mysqldump -h serwer.dvps.pl -u login --password=hasło baza > eksport.sql

Połączenie się do bazy danych dla pakietów współdzielonych (rodzina pakietów dKonto) jest limitowane. Dla pakietów dVPS połączenia do bazy danych nie są limitowane. Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do bazy danych z zewnątrz należy:

- Wejść w dPanelu do zakładki Bazy danych i kliknąć zielony przycisk Zdalny dostęp

- Zostaniemy przelogowani do starego dPanelu

- Dodać publiczny adres IP do odblokowania (można dodać maksymalnie trzy adresy IP)

- Poczekać około 2 min na odświeżenie się informacji

Po wykonaniu powyższych czynności uzyskają Państwo zdalny dostęp do bazy danych.

Dokładną instrukcję znajdziesz pod tym linkiem

Plik .htaccess jest to specjalny plik konfiguracyjny serwer WWW. Pozwala on na zmianę konfiguracji serwera dla katalogu, w którym się znajduje,  jak i wszystkich podkatalogów.

Pozwala on między innymi na:

- autoryzacje dostępu do zasobów (BasicAuth)

- zarządzenie modułem ModRewrite

- ustawienia stron błędów

- blokowanie dostępu do katalogu

Dużą zaletą używania pliku .htaccess jest możliwość ustawiania i definiowania parametrów konfiguracyjnych PHP. Funkcjonalność ta może pomóc rozwiązać wiele błędów związanych z niewłaściwym działaniem parsera PHP. Więcej informacji na temat pliku .htaccess mogą Państwo znaleźć w naszej dokumentacji.

Aby aktywować plik .htaccess dla danego katalogu należy go w nim utworzyć. Treść pliku .htaccess będzie ważna dla katalogu, w którym został utworzony, jak i wszystkich podkatalogów.

Pierwszą czynnością, jaką powinni Państwo wykonać, jest restart programu pocztowego (szczególnie w przypadku kiedy program pocztowy to Outlook) / komputera. Wynika to z faktu, że programy pocztowe czasami działają niepoprawnie. W przypadku, kiedy restart programu pocztowego / komputera nie rozwiąże problemu, prosimy o utworzenie nowego zgłoszenia przez Helpdesk 24h. W nowym zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

- Adres e-mail nadawcy

- Adres e-mail odbiorcy

- Możliwie dokładną datę wysyłki

- Otrzymane błędy / zwrotki

- Nagłówki wysłanej wiadomości

Serwer dedykowany jest niezależną maszyną fizyczną, w obrębie której nie znajduje się żaden serwer wirtualny. Jej środowisko oraz konfiguracja jest w pełni zależna od Użytkownika i podlega jego bezpośredniej administracji. Serwery dedykowane nie posiadają wirtualnych ograniczeń zasobów mocy obliczeniowej i są ograniczone tylko do możliwości sprzętowych posiadanego serwera. Rozwiązanie takie jest najlepszym wyborem dla specjalistycznych zastosowań wymagających niezależnego środowiska o dużej mocy obliczeniowej.

Serwery VPS są serwerami zwirtualizowanymi i umieszczonymi w kilku sztukach na jednym serwerze fizycznym. Ze względu na specyfikę środowiska wirtualizującego, serwery VPS są narzędziem wydajnym oraz elastycznym pozwalającym na niemalże dowolną zmianę parametrów, odpowiadającą aktualnym potrzebom Użytkownika. Usługa VPS najlepiej sprawdzi się jako platforma dla: serwisów społecznościowych, średnich i dużych sklepów, prowadzenia kampanii reklamowych lub kilku stron klienckich.

CRON jest usługą służącą do cyklicznego wykonywania zadań. Usługa ta pozwala np. codziennie o tej samej porze wykonywać skrypt, który będzie czyścił bazę danych. Usługa ta jest dostępna we wszystkich pakietach oferowanych przez dhosting.pl.

Więcej informacji na temat usługi CRON mogą Państwo znaleźć w naszej dokumentacji.

Zadaniami CRON mogą Państwo zarządzać poprzez zakładkę Usługi dodatkowe -> Zadania CRON w dPanelu. Dokładny opis zarządzania usługą znajdą Państwo w naszej dokumentacji.

W chwili obecnej informacje o obciążeniu dla posiadanej usługi hostingowej udostępniane są tylko poprzez platformę Helpdesk 24h na życzenie Użytkownika. W przyszłości planujemy udostępnienie podglądu statystyk poprzez panel administracyjny dPanel.

W przypadku chęci uzyskania informacji o chwilowym obciążeniu (opcja dostępna tylko dla serwerów dVPS), można takie dane otrzymać korzystając z funkcjonalności SSH poprzez komendę: htop, iotop, top itp. Użytkownicy usługi dVPS mają dostęp do statystyk serwera w dPanelu. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Zapewniamy również dostęp do porad naszych specjalistów z zakresu obciążenia usług, którzy chętnie pomogą rozwiązać ewentualne problemy lub zaproponować alternatywne dla nich rozwiązanie.

Istnieje możliwość zwiększenia parametrów przydzielonych do posiadanej usługi. W tym celu należy skontaktować się z naszymi specjalistami poprzez platformę Helpdesk 24h, dostępną w panelu administracyjnym dPanel ( http://www.dpanel.pl ). W zgłoszeniu należy wskazać wielkość dodatkowych parametrów, jakie mają być przydzielone do usługi. Nasi specjaliści przygotują ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb, a następnie, po uzgodnieniu warunków przydzielenia nowych zasobów, zostanie wygenerowana nowa faktura pro-forma, po której uregulowaniu dodatkowe parametry zostaną przydzielone do usługi.

Przydzielanie dodatkowych zasobów w ramach posiadanej usługi zapewnia elastyczność rozwoju Państwa serwisu bez konieczności zmiany usług.

W celu zmiany okresu rozliczeniowego dla posiadanej usługi należy skontaktować się z nami poprzez platformę Helpdesk 24h, dostępną w panelu administracyjnym dPanel ( https://www.dpanel.pl ), wskazując w zgłoszeniu nowy okres abonamentowy. W odpowiedzi na to zgłoszenie nasi specjaliści udzielą Państwu niezbędnych informacji oraz powiadomią o wykonanej zmianie okresu rozliczeniowego.

Dostępny okres rozliczania płatności za usługę jest uzależniony od posiadanego pakietu.

SSH jest protokołem komunikacyjnym służącym do zarządzania zdalnym serwerem. Oferowana przez nas usługa SSH umożliwia wygodny sposób zdalnego zarządzania zasobami konta  (np. w porównaniu z FTP). Usługa SSH pozwala między innymi na:

- przeglądanie plików

- edycję plików znajdujących się na serwerze

- tworzenie/przywracanie kopii zapasowych

W przypadku pakietów dVPS usługa SSH jest domyślnie aktywna.

Dla pakietów dKonto aktywacja SSH następuje poprzez dPanel, dokładną instrukcję można znaleźć tutaj.

Własny panel administracyjny może zostać uruchomiony tylko na dwóch typach oferowanych przez nas usług w ramach oferty indywidualnej: dla serwerów dedykowanych i VPS Root. W celu otrzymania takiej oferty należy skontaktować się z naszym działem handlowym.

Jednocześnie informujemy, że nie świadczymy wsparcia technicznego dla innych paneli administracyjnych niż dPanel. W związku z powyższym własny panel administracyjny jest dostarczany i w pełni zarządzany przez Użytkownika.

Nasza infrastruktura znajduje się w serwerowni spełniającej rygorystyczne wymogi klasy Tier-3 wg normy ANSI TIA-942. Pomieszczenie posiada certyfikowane systemy zabezpieczające, monitorujące, przeciwpożarowe, chłodzące, klimatyzujące oraz niezależne źródła zapewniające dostawę energii elektrycznej – posiadamy również własne UPSy. Umieszczone w niej serwery w pełni należą do firmy dhosting.pl i są zarządzane tylko przez naszych specjalistów, co pozwala na zapewnienie dodatkowego bezpieczeństwa i szybkości reakcji w przypadku konieczności przeprowadzenia prac administratorskich. Szczegóły dotyczące naszej serwerowni oraz posiadanych przez nasz urządzeń znajdują się pod adresem:

http://dhosting.pl/o_nas.html

Tak, jak najbardziej istnieje możliwość zamówienia serwera VPS typu Root, bez naszej administracji. Serwery typu Root przeznaczone są dla najbardziej wymagających klientów, którzy umieją we własnym zakresie zarządzać serwerem. Serwer VPS Root jest usługą indywidualną, w związku z tym jeśli są Państwo zainteresowani takim serwerem, prosimy o napisanie do nas wiadomości na adres handlowy@dhosting.pl, w którym opiszą Państwo jakie są wymagania sprzętowe serwera, a także jaki system operacyjny powinien zostać na nim zainstalowany. Z naszej strony możemy Państwa zapewnić, że nasz dział handlowy postara się przygotować dla Państwa atrakcyjną ofertę na serwer VPS Root.

Co to jest LiteSpeed?

LiteSpeed jest to serwer WWW używany w dhosting.pl do wyświetlania stron WWW. Dzięki zastosowania serwera LiteSpeed udało nam się zwiększyć wydajność wczytywania się Państwa stron (w porównaniu do serwera Apache). Serwer LiteSpeed jest kompatybilny z serwerem Apache. W szacowności wspiera moduł mod_rewrite i pliki .htaccess.

Główną różnicą między wersją 32 bitową, a wersją 64 bitową jest wydajność. Wersja 64 bitowa dostępna jest w pakietach dKonto Premium, dKonto Ultimate i we wszystkich pakietach dVPS (za dopłatą). Więcej informacji na temat LiteSpeed'a mogą Państwo znaleźć na stronie: http://dhosting.pl/oferta/litespeed.html

Czym jest certyfikat SSL?

Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym większą ochronę i wiarygodność Państwa stron internetowych. Dzięki zastosowaniu szyfrowania wszystkie dane przesyłane przez stronę są poufne. Certyfikaty SSL posiadają odpowiednio mocne algorytmy szyfrowania, które skutecznie utrudniają rozszyfrowanie danych. Certyfikaty SSL mogą być wydawane tylko na jedną domenę i tylko przez zaufanych wydawców certyfikatów. Certyfikat SSL rejestrowany jest na ściśle określone dane właściciela domeny. Dodatkowo certyfikat SSL wymagany jest przez GIODO na stronach przetwarzających dane osobowe. Dzięki zastosowaniu certyfikatu SSL Państwa strona będzie bardziej wiarygodna i bezpieczna.

Na naszych serwerach istnieje możliwość instalacji certyfikatu SSL dostarczonego przez użytkownika. W celu zainstalowania certyfikatu SSL należy utworzyć nowe zgłoszenie w Helpdesk 24h. W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

- dla jakiej domeny ma zostać zainstalowany certyfikat

- jakie jest hasło do klucza prywatnego

Następnie należy umieścić następujące pliki, które są niezbędne do zainstalowania certyfikatu:

- plik klucza prywatnego

- plik certyfikatu

- plik kluczy pośrednich urzędu wystawiającego certyfikat

Instalacja certyfikatu SSL wykonywana jest przez nas bezpłatnie. 

 

Dla wszystkich stron WWW domyślnie jest przez nas aktywowany bezpłatny certyfikat Let's Encrypt.

W celu zawarcia z nami umowy powierzenia danych osobowych zgodnej z GiODO, należy skontaktować się z nami poprzez platformę Helpdesk 24h, dostępną w panelu administracyjnym dPanel ( http://dpanel.pl ) po zarejestrowaniu usługi hostingowej. 

W zgłoszeniu nasi specjaliści przekażą wytyczne dotyczące procedury nawiązania takiej umowy.

 

Wzór umowy powierzenia dostępny jest pod adresem:

http://dhosting.pl/download/giodo_wzor_umowy_powierzenia.pdf

Icon

Umowa oraz jej treść nie podlegają negocjacjom. Dodatkowo, w celu podpisania umowy, wymagane jest posiadanie opłaconego i aktywnego pakietu hostingowego.

W przypadku umowy z GIODO podpisują ją Państwo we własnym zakresie. Z naszej strony możemy polecić firmę, która zajmuję się wszystkimi czynnościami prawnymi związanymi z GIODO (w razie kontroli zapewnia także wsparcie przedstawiciela, który będzie reprezentować Państwa przed audytorami GIODO). Jeśli są Państwo zainteresowani, możemy przekazać polecanej przez nas firmie dane kontaktowe do Państwa.

Środki ochrony stosowane w naszej firmie wymienione są pod adresem:

http://dhosting.pl/download/giodo_srodki_bezpieczenstwa.pdf

Podpisanie umowy spowoduje, że prowadzona działalność będzie formalnie zgodna z obowiązującym prawem i umożliwi jej poprawne zarejestrowanie w GIODO.

W celu edycji danych kontaktowych należy wejść do panelu administracyjnego dpanel ( https://dpanel.pl/), a następnie na głównej stronie w lewym dolnym rogu beda przyciski umożliwiające zmianę podstawowych danych. 

W celu umieszczenia nowych danych na fakturze proforma należy skontaktować się z nami, przed jej opłaceniem, poprzez platformę Helpdesk 24h, dostępną w panelu administracyjnym dPanel (https://dpanel.pl/). W celu zmiany nazwy abonenta należy przeprowadzić cesję konta.

Dbanie o aktualność danych, szczególnie kontaktowych, zapewnia możliwość skontaktowania się z Państwem oraz właściwego dostarczenia korespondencji.

Faktury VAT domyślnie wystawiane są w formie elektronicznej w celu ochrony środowiska oraz jak najszybszego dostarczenia dokumentu do odbiorcy. Jednocześnie zapewniamy, że formalnie faktura VAT dostarczona tą drogą jest identyczna z nadawaną pocztą tradycyjną.

Wysyłka pocztą tradycyjną jest dostępna tylko dla firm. W celu aktywacji takiej usługi należy zalogować się do dPanelu ( http://www.dpanel.pl ), a następnie przejść do zakładki Mój profil, zostaniemy przekierowani do starego panelu. Zaznaczamy opcję wyrażającą chęć otrzymywania faktury za pomocą poczty tradycyjnej.

Zalecamy korzystanie z elektronicznego sposobu otrzymywania faktur, ponieważ pozwala to na szybkie dostarczenie niezbędnych dokumentów w sposób wygodny i niezanieczyszczający środowiska.

W celu zmiany aktualnego pakietu hostingowego należy skontaktować się z naszym działem handlowym poprzez platformę Helpdesk 24h, dostępną w panelu administracyjnym dPanel ( http://www.dpanel.pl ). Uprzejmie prosimy o wskazanie w zgłoszeniu nowego pakietu lub parametrów oferty indywidualnej. Po uzgodnieniu warunków oferty należy uregulować wystawioną na nią fakturę pro-formę, po której opłaceniu zostanie aktywowana nowa usługa.

Zachęcamy do korzystania z pomocy naszych specjalistów, którzy chętnie doradzą najoptymalniejsze rozwiązanie hostingowe, odpowiadające Państwa potrzebom.

Zmiana pakietu z „niższego” (tańszego) na „wyższy” (droższy) nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, chyba, że regulamin wybranej i aktywnej promocji stanowi inaczej. Zgodnie z regulaminem, zmiana pakietu z "wyższego" na "niższy" w trakcie trwania okresu promocyjnego jest równoznaczna z przedterminowym zerwaniem umowy promocyjnej i pociąga za sobą konieczność opłacenia kary umownej opisanej w regulaminie promocji. Jednocześnie przejście na pakiet „niższy” wiąże się z możliwością utraty danych lub stabilności serwisu wynikającej ze zmniejszenia dostępnych zasobów mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej.

Dodatkowo, w przypadku zmiany pakietu po jego odgórnym opłaceniu następuje wyrównanie płatności za niewykorzystany okres świadczenia usług i jest rozliczany proporcjonalnie na poczet nowej usługi.

Mając na uwadze Państwa komfort i satysfakcję zalecamy kontakt z naszymi specjalistami, którzy z chęcią pomogą Państwu w doborze odpowiedniego rozwiązania. Prosimy o kontakt poprzez platformę Helpdesk 24h, dostępną w panelu administracyjnym dPanel.

( http://www.dpanel.pl )

 

 

W celu wykonania zmiany właściciela konta należy wypełnić Wniosek o zmianę właściciela konta, który dostępny jest pod adresem:

http://dhosting.pl/download/wniosek_cesji_konta.pdf

Należy przesłać go do nas pocztą elektroniczną lub przez Helpdesk 24h (dostępny w panelu administracyjnym dPanel  http://www.dpanel.pl ) wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z instrukcją zawartą we wniosku.

Cesja konta nie powoduje zmiany abonenta innych usług tj. domen internetowych. W przypadku cesji domeny należy dodatkowo wypełnić i przesłać wniosek cesji domeny, który znajduje się pod adresem: http://dhosting.pl/download/wniosek_cesji_domeny.pdf

Po otrzymaniu wypełnionych i kompletnych wniosków nasi specjaliści przeprowadzą cesję na wskazane we wnioskach dane, tym samym zmieniając abonentów wskazanych usług.

Niestety nie jest to możliwe. W celu uruchomienia nowej usługi serwerowej należy dokonać rejestracji nowego pakietu hostingowego i konta dPanel na naszej stronie: http://www.dhosting.pl

Rozwiązanie takie ma swoje zalety w postaci dokładniejszej kontroli dostępu oraz posiadanych zasobów w obrębie poszczególnych usług.

Podstawowa różnica pomiędzy wymienionymi typami serwerów jest taka, że usługa dVPS (VPS) posiada gwarantowaną i dedykowaną moc obliczeniową (procesor CPU, pamięć RAM). Natomiast serwerom dKonto, które są serwerami współdzielonymi (shared), przypisany jest mniejszy zasób mocy obliczeniowej, który jest uzależniony od dostępnej puli dla całego serwera. Moc ta jest współdzielona pomiędzy wszystkimi usługami dKonto znajdującymi się w ramach jednej maszyny serwerowej. Jednocześnie dVPS, w przeciwieństwie do dKonto, umożliwia korzystanie z własnego środowiska programistycznego i operacyjnego oraz pozwala na niemalże natychmiastowe zwiększenie niezbędnych parametrów.

Podsumowując, serwery dKonto są usługą zalecaną w celu prowadzenia: pojedynczych stron, małych sklepów, blogów lub wizytówek firm. Usługa dVPS natomiast najlepiej sprawdzi się jako platforma dla: bardziej wymagających rozwiązań IT, serwisów społecznościowych, średnich i dużych sklepów, prowadzenia kampanii reklamowych lub kilku stron klienckich.

Domena jest adresem strony wyświetlanym w pasku przeglądarki. Posiadanie domeny nie wymaga korzystania z serwera hostingowego i serwisu internetowego, ale jest ona niezbędna do uruchomienia własnej strony internetowej.

Strona internetowa natomiast  to treść i cała zawartość wyświetlana przez przeglądarkę, która znajduje się pod adresem wskazywanym przez domenę. Prowadzenie serwisu WWW wymaga posiadania serwera WWW (usługi hostingowej) – przestrzeni dyskowej wraz z odpowiednimi zasobami mocy obliczeniowej oraz środowiska programistycznego, na której znajdzie się i będzie uruchomiona strona internetowa.

Korzystając z przykładu, domenę można porównać do samego adresu zamieszkania, a serwis i serwer WWW do domu, w którym się mieszka.

Aby założyć nowe konto FTP należy:

- zalogować się do dPanelu

- przejść do zakładki Konta FTP

- kliknąć przycisk Nowe konto

- uzupełnić formularz zgodnie z naszą dokumentacją

- kliknąć przycisk Dodaj Konto

Więcej informacji na temat tworzenia kont FTP znajdziesz w naszej dokumentacji (smile)

Program dFTP jest webowym klientem protokołu FTP. Pozwala on na zarządzanie zawartością konta za pomocą samej przeglądarki, bez potrzeby instalowania dodatkowych klientów FTP. Program pozwala między innymi na:

- wgrywanie nowych plików

- kasowanie starych plików

- pobieranie istniejących plików

- tworzenie katalogów

Aby skorzystać z programu dFTP należy wejść na specjalną stronę przypisaną do Państwa konta. Strona posiada adres: <login konta>.dftp.pl. Dane autoryzacyjne to dane do konta FTP. Konto FTP musi mieć uprawnienia do korzystania z dFTP. Uprawnienia nadawane są przy tworzeniu konta FTP.

Aby dodać nową skrzynkę pocztową należy:

- zalogować się do dPanelu

- przejść do zakładki Poczta e-mail

- kliknąć Nowa skrzynka

- uzupełnić formularz zgodnie z naszą dokumentacją

- kliknąć przycisk Dodaj skrzynkę

Więcej informacji na temat tworzenia kont pocztowego znajdą Państwo w naszej dokumentacji.

Domena jest to nazwa pod którą znajduję się strona internetowa. Pakiet dDomena Start jest pakietem przeznaczonym tylko i wyłącznie na utrzymanie domeny. W związku z tym wszystkie usługi hostingowe takie jak na przykład utrzymanie strony WWW, konta FTP, bazy danych czy skrzynki pocztowe są w nim niedostępne.

W celu przejście z pakietu dDomena Start na pakiet z usługami hostingowymi prosimy o kontakt przez Helpdesk 24h.

Aby uruchomić nową stronę WWW należy ją najpierw przygotować. Po przygotowaniu strony w celu uruchomienia jej w dhosting.pl należy wykonać następujące kroki:

- Utworzyć nowe konto WWW w odpowiedniej domenie dla tej strony kierujące na ten sam katalog co konto FTP

- Utworzyć nowe konto FTP dla tej strony kierujące na odpowiedni katalog

- Utworzyć użytkownika baz danych i nową bazę danych

- Wgrać wszystkie pliki na konto FTP

- Wpisać odpowiednią konfiguracje w pliku konfiguracyjnym nowej strony

- Upewnić się czy strona działa prawidłowo

Opis poszczególnych kroków (np. tworzenie konta WWW) znajdą Państwo w naszej dokumentacji.

Przyczyn nie działania Państwa strony może być wiele. Poniżej przedstawiamy kilka możliwych przykładów:

a. Źle zainstalowana strona

b. Niezoptymalizowane skrypty, który przeciążył serwer i go zablokował

c. Brak ważnego pliku lub powiązania z bazą danych

d. Niedostępność usługi w wyniku braku płatności

e. Wygasła domena

Najczęściej w takim przypadku zalecamy kontakt z nami przez Helpdesk 24h. W takim przypadku prosimy o jak najdokładniejszy opis zaistniałem awarii. Im opis będzie dokładniejszy tym szybciej będziemy w stanie rozwiązać problem.

Z poziomu dPanelu mają Państwo możliwość zmiany hasła do wszystkich usług dostępnych w dhosting.pl. W celu zmiany hasła muszą być Państwo zalogowani do dPanelu.

Aby zmienić hasło do:

- Skrzynki e-mail: dPanel -> Poczta e-mail -> przycisk Akcje z prawej strony skrzynki-> kliknąć opcję Zmień hasło na liście

- Konto FTP: dPanel -> Konta FTP -> przycisk Edytuj z prawej strony konta

- Użytkownika baz danych MySQL: dPanel -> Bazy danych -> Użytkownicy MySQL -> przycisk Zmień hasło z prawej strony nazwy użytkownika

Nieopłacona terminowo domena przechodzi w okres kwarantanny. W tym czasie istnieje szansa na jej przywrócenie i odnowienie. Kwarantanna jest ograniczona czasowo i zależna od wykupionego rodzaju domeny (końcówki). W celu przywrócenia i odnowienia domeny należy skontaktować się nami poprzez platformę Helpdesk 24h. Po zakończeniu okresu kwarantanny domena przechodzi do puli wolnej (dostępnej publicznie) i może zostać zarejestrowana ponownie przez każdego.

Jest to panel administracyjny, który pozwala na zarządzanie wszystkimi najważniejszymi procesami i modułami związanymi z usługą (opis funkcjonalności znajdziesz tutaj).

dPanel jest naszym autorskim rozwiązaniem, które jest przez nas stale rozwijane. Dzięki temu zarządzanie usługami może być przygotowane do waszych potrzeb.

dPanel dostępny jest pod adresem: https://dpanel.pl/

Aby zalogować się do panelu zarządzania kontem – dPanelu - wystarczy przejść na stronę https://dpanel.pl/, a następnie wpisać login i hasło do swojego konta hostingowego (dane te były tworzone podczas rejestracji usługi w naszej firmie).

W przypadku nie znajomości hasła zalecamy zapoznanie się z punktem „Jak zmienić/zresetować hasło do dPanelu” dostępnego pod tym linkiem.

Hasło możesz zmienić samodzielnie poprzez wejście do zakładki Mój profil po zalogowaniu się do dPanelu (jak to zrobić znajdziesz tutuaj), zostaniemy przelogowani do starego dPanelu, gdzie będzie można już edytować dane.

Innym sposobem jest kliknięcie nazwy Twojego użytkownika w prawym górnym rogu i wybranie pozycji Zmień hasło.

Zostaniemy przelogowani do starego dPanelu, gdzie od razu możesz zmień hasło.

W przypadku kiedy zapomnisz hasła do dPanelu, istnieje kilka możliwości na jego odzyskanie. Najłatwiejszym sposobem odzyskania hasła jest skorzystanie z opcji przypomnienia hasła dostępnej na stronie http://dhosting.pl/reset_hasla.html lub kliknięcie w odpowiedni link pod formularzem logowania do dPanelu. Dane niezbędne do odzyskania hasła w ten sposób to:

- login konta

- numer faktury proforma lub faktury VAT

Innym sposobem na odzyskanie hasła jest napisanie do nas wiadomości na adres bok@dhosting.pl z profilowego adresu e-mail.

Kolejną możliwością na odzyskanie hasła jest wysłanie do nas na adres bok@dhosting.pl wypełnionego wniosku o wydanie danych dostępowych http://dhosting.pl/download/wniosek_wydanie_hasla.pdf

Po zakończeniu rejestracji usługi (opisanej w tym miejscu) udzielany jest dostęp do panelu administracyjnego dPanel ( http://www.dpanel.pl), jednakże aktywacja serwera dVPS następuje dopiero opłaceniu faktury pro-forma za tę usługę (również dla okresu testowego). Fakturę pro-forma jest dostępna w dPanelu w zakładce Faktury i płatności -> Lista faktur. Serwery dVPS aktywowane są od kilkunastu minut do maksymalnie 24 godzin od zaksięgowania wpłaty za wybrany pakiet. Czas instalacji może być zależny od wybranej promocji i jej regulaminu.

Faktura VAT jest wystawiana zazwyczaj następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty za fakturę pro-formę, ale nie później niż po 7 dniach. Faktura VAT, po jej wystawieniu, jest dostępna w panelu administracyjnym dPanel ( http://www.dpanel.pl ), w zakładce Faktury i płatności. Dokładny opis jak posługiwać się zarządzaniem dokumentami związanymi z płatnościami znajdziesz tutaj.

Dodatkowo po wystawieniu faktury VAT wysyłane jest powiadomienie mailowe na adres profilowy konta dPanel, w którym znajduje się link URL do bezpośredniego pobrania pliku PDF z fakturą VAT.

W celu zapewnienia wygody naszym Użytkownikom usługi w dhosting.pl można opłacać następującymi sposobami:

a. Płatnościami internetowymi PayU;

b. Przelewami tradycyjnymi, np.: za pomocą przelewu na poczcie lub w banku;

c. Płatnością za pomocą kart kredytowych.

Dostępne formy płatności zapewniają elastyczność oraz pozwalają na ich wykonywanie w sposób najdogodniejszy dla Użytkownika.

Informację jak zarządzać swoimi fakturami znajdziesz tutaj.

Jaką domenę wybrać?

Wybór odpowiedniej domeny (jak również jej końcówki) jest niezwykle ważny i uzależniony od przeznaczenia serwisu, z którym dana domena będzie powiązana. W dhosting.pl umożliwiamy rejestrację wielu rodzajów domen:

a. Domeny krajowe (ogólnopolskie: *.pl) są to domeny, które najlepiej sprawdzają się w przypadku prowadzenia działalności na terenie Polski lub mających reprezentować polską firmę.

b. Domeny zagraniczne, (np.: *.eu, *.be czy *.co.uk), sprawdzają się one najlepiej w przypadku działalności zagranicznej – w konkretnym kraju czy Unii Europejskiej.

c. Polskie domeny regionalne, które wskazują np. na miasto: *.waw.pl czy domeny funkcjonalne wskazujące na przeznaczenie serwisu, np.: komercyjne: *com.pl. Domeny te są przeznaczone dla lokalnych serwisów lub stron firm, których działanie ukierunkowane jest na określone terytorium lub rynek polski. Wybór tej domeny pozwala na dokładniejsze wybranie rynku docelowego, np.: okolic Warszawy (końcówka .waw.pl).

d. Domeny międzynarodowe, komercyjne, np.: *.tv czy *.com. Domeny te wykorzystywane są przez firmy i media o ogólnoświatowym zasięgu, ich wybór jest zalecany dla przedsiębiorców chcących skupić wokół swojego serwisu międzynarodowych klientów.

e. Domeny krajowe z polskimi znakami diakrytycznymi, np.: łódź.pl. Domeny te są najlepszym rozwiązaniem dla instytucji szczególnie dbających o poprawność językową i nastawianych głównie na odbiór ze strony polskich klientów.

Dodatkowo warto określić: zasięg firmy i jej produkt. Jeśli serwis będzie przykładowo, działać na rynku Unii Europejskiej oraz produkować meble, to warto wybrać domenę z końcówką *.eu, np.: dobremeble.eu. Jeżeli natomiast serwis ma zrzeszać tylko Polaków zainteresowanych bieganiem warto wybrać domenę z końcówką *.pl, np.: biegajacypolak.pl.

W dhosting.pl nasi Użytkownicy mogą wybierać spośród dużej liczby rodzajów domen, takich jak:

a. Domeny krajowe (ogólnopolskie): *.pl;

b. Domeny zagraniczne, np.: *.eu, *.be czy *.co.uk;

c. Polskie domeny regionalne, które wskazują np. na miasto: *.waw.pl czy domeny funkcjonalne wskazujące na przeznaczenie serwisu, np.: komercyjne: *com.pl;

d. Domeny międzynarodowe, komercyjne, np.: *.tv czy *.com;

e. Domeny krajowe z polskimi znakami diakrytycznymi, np.: łódź.pl

Każda z powyższych domen różni się nie tylko kosztem jej rejestracji czy przedłużenia, ale również krajem pochodzenia czy zastosowaniem dla poszczególnych domen. W celu doboru odpowiedniej domeny zachęcamy z zapoznaniem się z tą treścią.

Tak jak najbardziej jest możliwość zarejestrowania domeny zawierającej w nazwie polskie znaki diakrytyczne. Aby zarejestrować domenę zawierającą polskie znaki należy wprowadzić jej nazwę w formacie ASCII. Konwerter domen z polskimi znakami do formatu ASCII mogą Państwo znaleźć na stronie http://www.dns.pl/cgi-bin/idntranslator.pl. W konwerterze należy wprowadzić nazwę domeny i kliknąć przycisk tłumacz na ASCII. Otrzymaną nazwę należy wprowadzić jako nazwę nowo rejestrowanej domeny

Komunikat oznacza, że domena, która próbują Państwo zarejestrować jest już zajęta przez kogoś innego. Oznacza to, że aktualnie nie ma możliwości rejestracji takiej domeny. Jeśli są Państwo abonentem tej domeny i chcą ją przenieść do dhosting.pl, to zalecamy zapoznanie się z odpowiedzią dotyczącą transferu domeny.

Mając na uwadze dobro naszych Użytkowników oraz obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych (GiODO), nie udostępniamy danych abonentów domen ani nie pośredniczym w sprzedaży domen. Dane abonenta domeny, które zostały przez niego upublicznione można znaleźć korzystając z serwisów Whois:

Dla domen polskich: http://www.dns.pl/cgi-bin/whois.pl

Dla domen europejskich: http://www.eurid.eu/pl/wyszukiwanie-whois

Dla domen zagranicznych: http://whois.domaintools.com/

Właściciel konta hostingowego (osoba posiadająca u nas usługę hostingową) w dhosting.pl nie musi być jednocześnie abonentem domeny (podmiot, z którego danymi powiązana jest domena), podobnie jak nie musi mieć tej samej osobowości prawnej. Abonent domeny formalnie ma prawo do rozporządzania zarejestrowaną na jego dane domeną, np. dokonywać jej cesji lub transferu. Właściciel konta hostingowego ma możliwość rejestrowania i przedłużania domeny w imieniu abonenta domeny. Dodatkowo faktura za domenę wystawiana jest na dane administratora konta hostingowego, ale na jego życzenie mogą one zostać zmienione na dane abonenta domeny.

Dane mogą zostać ukryte dla większości domen. Dane abonenta mogą zostać ukryte podczas rejestracji domeny, poprzez zaznaczenie opcji "Ukrywaj moje dane" w whois. Jeśli chcą Państwo ukryć dane już zarejestrowanej domeny prosimy o zapoznanie się z artykułem Ukrycie danych w bazie WHOIS.

Serwis znajdujący się na serwerach innego usługodawcy z łatwością można przenieść bezpłatnie do dhosting.pl za pomocą naszych specjalistów! W tym celu, podczas rejestracji usługi, Użytkownik zaznacza opcję Proszę o pomoc przy migracji usługi od obecnego usługodawcy lub przesyła nam taką informację za pomocą platformy Helpdesk 24h dostępnej w panelu administracyjnym dPanel ( http://www.dpanel.pl ), po zarejestrowaniu usługi hostingowej. Za pomocą panelu Helpdesk 24h nasi specjaliści przekażą Państwu wszelkie niezbędne informacje dotyczące procesu migracji (przeniesienia) usługi.

W celu przyśpieszenia procesu migracji prosimy o przygotowanie niezbędnych danych do jej przeprowadzenia, np. danych dostępowych do FTP czy baz danych.

Migracja może być również wykonana samodzielnie zgodnie ze specyfikacją techniczną migrowanego serwisu. W celu zapoznania się ze sposobem konfiguracji stron oraz kont WWW prosimy o przeczytanie naszej dokumentacji, znajdującej się pod adresem: http://pomoc.dhosting.pl

Zapewniamy bezpłatną pomoc naszych specjalistów podczas przenoszenia serwisów do dhosting.pl. W celu uzyskania bezpłatnej pomocy naszych administratorów w trakcie przenoszenia stron, wystarczy skontaktować się z nami poprzez platformę Helpdesk 24h, dostępną w panelu administracyjnym dPanel ( http://www.dpanel.pl ) po zarejestrowaniu usługi hostingowej.

W zgłoszeniu przedstawimy szczegóły przenosin oraz dalsze etapy postępowania. 

Pomoc naszych specjalistów pozwoli na komfortowe i dokładne przeniesienie plików od obecnego usługodawcy i jednocześnie, dzięki naszemu doświadczeniu, zapewni optymalny czas wykonania tego zadania.

 

 

 

Pomoc w przenoszeniu usługi od innego usługodawcy zazwyczaj jest nieodpłatna oraz wymaga uprzedniego skontaktowania się z nami poprzez platformę Helpdesk 24h, dostępną w panelu administracyjnym dPanel ( http://www.dpanel.pl ) po zarejestrowaniu usługi hostingowej. Po uzyskaniu takiej informacji nasi specjaliści przedstawią i uzgodnią z Państwem wariant migracji, optymalny do wskazanych potrzeb.

Misją dhosting.pl jest świadczenie usług na najwyższym poziomie i dopasowanych do potrzeb naszych Użytkowników, dlatego poza standardową ofertą nasi specjaliści są w stanie zaproponować również indywidualne rozwiązania, mogące sprostać bardziej wymagającym Klientom. W celu uzyskania oferty indywidualnej należy skontaktować się z naszym działem handlowym poprzez:

a. Formularz kontaktowy na stronie (link: http://www.dhosting.pl/oferta/indywidualna.html ), w przypadku nieposiadania własnej usługi hostingowej w naszej firmie.

b. W przypadku posiadania własnej usługi hostingowej w dhosting.pl poprzez platformę Helpdesk 24h, dostępną w panelu administracyjnym dPanel ( http://www.dpanel.pl ) po zarejestrowaniu usługi hostingowej.

W zapytaniu należy wskazać parametry lub przeznaczenie serwisu, dla których mamy przygotować ofertę indywidualną.

Oferta indywidualna przygotowywana jest z myślą o Użytkownikach, którzy potrzebują rozwiązań „szytych na miarę”, co od lat jest naszym wyróżnikiem na rynku hostingowym i przynosi satysfakcję naszym Klientom.

W celu zarejestrowania wybranej usługi hostingowej należy:

- Odwiedzić naszą stronę http://www.dhosting.pl , następnie wybrać zakładkę oferty: Serwery (dKonto; link: http://www.dhosting.pl/oferta/serwery_www.html ) lub VPS (dVPS; link: http://www.dhosting.pl/oferta/dvps_managed.html ).

- Po przejściu do zakładki z wybranymi usługami należy „kliknąć” przycisk Rejestruj pod interesującym pakietem hostingowym.

- Po chwili następuje przekierowania na stronę zawierającą Krok 1 rejestracji, w którym należy zaznaczyć i uzupełnić wskazane pola. Po wykonaniu tego kroku należy „kliknąć” przycisk kontynuuj, który przeprowadza do następujących kroków rejestracji:

Krok 2 – w nim następuje wybór darmowych(ej) domen(y) w ramach dostępnej promocji, po uzupełnieniu odpowiednich pól należy przejść do dalszego kroku poprzez „kliknięcie” przycisku kontynuuj.

Krok 3 – w tym kroku pojawia się podsumowanie cenowe wybranego wariantu pakietu i umowy abonamentowej, jednocześnie należy wskazać dane logowania dla nowego konta hostingowego. Po uzupełnieniu wymaganych pól należy przejść do następnego kroku poprzez „kliknięcie” przycisku kontynuuj.

Krok 4 – w tym kroku należy podać dane osobowe lub podmiotu, na który dokonywana jest rejestracja konta i powiązanej z nim usługi. Po uzupełnieniu tych danych należy „kliknąć” przycisk kontynuuj.

Krok 5 – jest to zakończenie rejestracji. W trakcie najbliższych 5 minut konto zostanie aktywowane. W tym czasie zachęcamy do zapoznania się naszą dokumentacją dostępną pod adresem: http://dhosting.pl/dokumentacja.html

Wybór odpowiedniej usługi, spełniającej pokładane w niej oczekiwania, jest niezwykle ważny i czasami wymaga przeprowadzenia testów. Mając na uwadze dobro i wygodę naszych Użytkowników umożliwiamy sprawdzenie naszych usług przed wykupieniem ich na okres dłuższy. Nasze usługi można przetestować poprzez ich zarejestrowanie w sposób opisany tutaj oraz na opisanych poniżej warunkach:

a. Wszystkie pakiety z rodziny dKonto (serwery współdzielone) podlegają 14-dniowemu okresowi bezpłatnych testów, bez konieczności opłacania faktury pro-forma za wybrany wariant w tym czasie.

b. Wszystkie pakiety dVPS (serwery VPS) objęte są opcjonalnym 5-dniowym okresem testowym, za który naliczana jest opłata w wysokości od 5 zł netto, w zależności od usługi. Więcej szczegółów na temat okresu testowego dla dVPS można znaleźć pod adresem:

http://dhosting.pl/oferta/dvps_managed.html

c. W przypadku ofert uzgadnianych indywidualnie istnieje możliwość przydzielenia okresu testowego na uzgodnionych, niezależnie od oferty, z działem handlowym, innych niż standardowe, warunkach.