Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Spis treści

Dostosowanie konfiguracji środowiska PHP

Czasami zdarza się, że domyślna konfiguracja serwera nam nie odpowiada. Wykorzystywane oprogramowanie ma różne wymagania środowiskowe i niekiedy wymaga ustawienia dodatkowych dyrektyw. Domyślnie takie ustawienia zmienia się poprzez plik php.ini. Jednak na serwerach dhosting.pl udostępniliśmy inną drogę dostosowania środowiska.

Do odpowiedniej konfiguracji środowiska interpretatora języka PHP wykorzystujemy dyrektywy php_value oraz php_flag. Dyrektywy te umieszczane są w plikach .htaccess w katalogach, których mają dotyczyć. Dzięki temu można skonfigurować oddzielnie ustawienia dla różnych kont WWW, jeżeli wskazują one na różne katalogi na serwerze.

Dokładne wskazówki jak używać powyższych dyrektyw można znaleźć w dokumentacji języka PHP na stronachhttp://php.net/configuration.changes. Szczegółowe informacje, które zmienne można modyfikować (podział na grupy PHP_INI_ALL, PHP_INI_PERDIR i inne), można znaleźć na stronie http://php.net/manual/pl/ini.php#ini.list.

Dyrektywa php_value

Dyrektywa php_value służy do ustawiania poszczególnych zmiennych środowiskowych PHP. Aby jej użyć, w pliku .htaccess należy umieścić kolejno w osobnych wierszach polecenia o składni:

np.

 

W ten sposób ustawiamy zmienną default_mimetype na wartość text/html.

 

Dyrektywy php_value używamy, gdy chcemy ustawić zmienną typu innego niż logiczny. Ustawiana zmienna musi być typu PHP_INI_ALL oraz PHP_INI_PERDIR. Szczegółowe informacje, które zmienne można modyfikować (podział na grupy PHP_INI_ALL, PHP_INI_PERDIR i inne), można znaleźć na stronie http://php.net/manual/pl/ini.php#ini.list.

 

Dyrektywy tej nie należy używać dla parametrów logicznych (boolean) - w takich przypadkach należy użyć dyrektywy php_flag.

Dyrektywa php_flag

Do ustawiania zmiennych logicznych służy dyrektywa php_flag. Stosuje się ją w takich samych warunkach co dyrektywę php_value - w pliku .htaccess w katalogu, którego ma dotyczyć. Składnia dyrektywy php_flag:

np.

W ten sposób ustawimy zmienną register_globals na Off (wyłączymy rejestrowanie zmiennych globalnych).

Icon

Dyrektywy php_flag używamy tylko, gdy chcemy ustawić zmienną typu logicznego.

Ustawiana zmienna musi być typu PHP_INI_ALL oraz PHP_INI_PERDIR. Szczegółowe informacje, które zmienne można modyfikować (podział na grupy PHP_INI_ALL, PHP_INI_PERDIR i inne), można znaleźć na stronie http://php.net/manual/pl/ini.php#ini.list.

  • No labels