Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Spis treści

Informacje ogólne

Poczta elektroniczna to jedna z usług świadczonych drogą internetową, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych (e-mail). Konto pocztowe na naszym serwerze można porównać do swoistej skrytki pocztowej, do której inne komputery, poprzez swoich usługodawców ("listonoszów") wrzucają swoje wiadomości i z której pobierane są nasze maile. Jest ono chronione przez hasło dostępowe, aby nikt niepowołany nie mógł odczytać naszej korespondencji ani jej wysyłać w naszym imieniu.

 

Icon

Konta pocztowe mogą być zakładane zarówno w domenach Klientów, jak również w specjalnie przygotowanych przez nas domenach  dpoczta.pl  i  dfirma.pl

Podstawowe zarządzanie

Ustawienia domyślne

Istnieje możliwość zdefiniowania ustawień domyślnych dla nowo tworzonych skrzynek e-mail. Wystarczy kliknąć przycisk Ustawienia domyślne.

 Wyświetli się formularz umożliwiający zdefiniowanie podstawowych ustawień.

Lista dostępnych filtrów - możesz na wstępie określić, jakie filtry antyspamowe mają mieć aktywne nowo tworzone skrzynki pocztowe (informację na temat filtrów antyspamowych znajdziesz tutaj),

Odbieranie poczty - określasz, czy skrzynki będzie można konfigurować przy użyciu protokołu POP3 oraz IMAP,

Wysyłanie poczty - decydujesz, czy z skrzynek będzie można wysyłać wiadomości,

Limit skrzynki - ustalasz jaki limit pojemności będą miały nowe skrzynki pocztowe.

Icon

Po utworzeniu skrzynki z utworzonymi przez Ciebie domyślnymi ustawieniami będzie można później edytować.

Informacje o skrzynkach

Pod nazwą skrzynki znajdziesz trzy podstawowe informacje. Czy jest to skrzynka, alias lub skrzynka i alias jednocześnie, ile przestrzeni dyskowej zajmuje adres oraz jaki jest ustawiony poziom filtrów antyspamowych.

Z prawej strony listy skrzynek znajdziesz statystki, ile posiadasz adresów oraz aliasów e-mail w wybranej domenie. Kliknięcie w nazwę danej domeny spowoduje wyświetlenie wszystkich adresów z daną końcówką. Zawierają się tam również informacje, ile skrzynki zajmują łącznie przestrzeni dyskowej.

Poniżej statystyk znajdziesz filtr umożliwiający wyświetlanie skrzynek pod względem objętości. Weryfikacja jest możliwa na podstawie 25 %, 50%, 75% oraz 100 % zajętości skrzynki e-mail.

Archiwizacja

Możesz oznaczać skrzynki jako zarchiwizowane, aby jeszcze łatwiej zarządzać całą pocztą. Listę znajdziesz pod przyciskiem w archiwum. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Archiwizacja skrzynki powoduje wykonanie następujących operacji:

 • wyłączenie POP3, SMTP (odbieranie i wysyłanie poczty)
 • wyłączenie przyjmowania nowych wiadomości
 • jeżeli skrzynka została wyłączona zostanie włączona
 • wszystkie aliasy pocztowe skierowane do skrzynki zostaną usunięte (bezpowrotnie)
 • usunięcie powiązań ze stronami WWW (bezpowrotnie, jeżeli istnieją)

Zarchiwizowana skrzynka pozwala na:

 • odbiór poczty przez IMAP lub WebMail
 • ponowne przeniesienie do używanych

Można również zarchiwizować za jednym razem więcej niż jedną skrzynkę, więcej informacji tutaj.

Funkcja mail() PHP

Funkcja mail() PHP jest domyślnie włączona dla każdego konta hostingowego, na liście skrzynek e-mail widnie zatytułowana jako Skrzynka funkcji mail() w PHP i nie można jej usunąć.

 

Zarządzanie pocztą e-mail dostępne również z poziomu aplikacji mobilnej.

Icon

Aplikację dhosting.pl instalujesz dokładnie w taki sam sposób, jak wszystkie inne aplikacje mobilne, których używasz. Aby ją zainstalować, znajdź "dhosting.pl" w:

 • Google Play, jeśli używasz Android'a
 • App Store, jeśli używasz iOS'a
 • Windows Phone Store, jeśli używasz Windows Phone

a następnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji.

  

Zapoznaj się z:
Opis konfiguracji aliasów pocztowych w dPanelu
Konfiguracja autorespondera
Konfiguracja dostępnych filtrów antyspamowych stosowanych w dhosting
Ustawienia limitowania skrzynek pocztowych
 • No labels