Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

Moduł Statystyki serwera nie jest dostępny dla pakietów dKonto i dDomena!

Informacje ogólne

Za pomocą modułu Statystyki serwera dostępnego w dpanel.pl możesz samemu monitorować aktualne wykorzystanie zasobów serwerowych (Pamięć RAM, procesor, dysk, sieć).

Statystyki są dostępne w zakresach godziny, dnia i tygodnia, oraz prezentowane w formie wykresu. Służą one ukazaniu obecnego stanu serwera i są ściśle połączone z modułem Monitorowanie usług (Sites Heart).

Icon

Statystyki dzienne oraz tygodniowe prezentują uśrednione wartości obciążenia. Jeżeli obciążenie było krótkie, będzie widoczne wyłącznie na statystykach jedno godzinnych, gdzie liczba próbek jest znacznie większa (real time). Następnie na podstawie danych z wykresu real time próbki są uśredniane. Jest to algorytm używany dla wirtualizacji VMware i nie ingerujemy w jego działanie.

Nasze aktualne systemy monitorowania obciążenia zapisują maksymalną wartość, która została osiągnięta w danej godzinie. Jeżeli obciążenie było np. o 12:21 w wysokości 2 GHz to w statystykach będzie w zakresie godzinowym 12:00 - 13:00. Rejestrujemy próbki, które przekraczają ustaloną wartość.

Statystyki serwera dostępne również z poziomu aplikacji mobilnej.

Icon

Aplikację dhosting.pl instalujesz dokładnie w taki sam sposób, jak wszystkie inne aplikacje mobilne, których używasz. Aby ją zainstalować, znajdź "dhosting.pl" w:

  • Google Play, jeśli używasz Android'a
  • App Store, jeśli używasz iOS'a
  • Windows Phone Store, jeśli używasz Windows Phone

a następnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji.

  

 

 

  • No labels