Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
bgColor#fff
borderStylesolid
titleSpis treści
borderColor#ddd

Table of Contents

4xx - Błędy klienckie

Anchor
401
Błąd 401 - Wymagana autoryzacja

Błąd występuje w przypadku, gdy autoryzacja dostępu do strony zakończyła się niepowodzeniem.

...

  • brak znajomości danych uwierzytelniających;
  • brak przynależności do grupy posiadającej dostęp do serwisu;
  • brak obsługi wymaganego mechanizmu autoryzacji przez przeglądarkę WWW;
  • naruszenie integralności pliku z hasłami;
  • niepoprawna konfiguracja autoryzacji przez WebMastera.

Anchor
403
Błąd 403 - Brak uprawnień

Błąd oznacza, że nie posiadają Państwo uprawnień dostępu do strony. Możliwe, że strona jest dostępna tylko dla określonych adresów IP (np. sieć wewnętrzna firmy), lub też Państwa adres IP został zablokowany przez administratora.

Przyczynami blokady przez administratora mogą być: brak płatności, naruszenie przez WebMastera polityki bezpieczeństwa dhosting.pl czy też nakaz blokady strony wystawiony przez odpowiednie organy Rzeczypospolitej Polskiej.

Anchor
404
Błąd 404 - Strona nie istnieje

Adres nie istnieje i wcześniej nie istniał na serwerze. Należy upewnić się, czy został wpisany poprawnie.

...

Zalecamy poinformowanie o zaistniałym fakcie WebMasterów zarówno strony, która zamieściła łącze, jak i strony docelowej.

Anchor
410
Błąd 410 - Strona usunięta

Rzadko używany przez administratorów kod błędu oznaczający, że wybrany plik został usunięty z serwera (np. gdy się zdeaktualizował lub w przypadku reorganizacji stron firmy).

Czasami jego funkcję pełni błąd 404.

Błąd 423 - Strona zablokowana

Strona została zablokowana przez administratorów dhosting.pl.

Przyczynami mogą być brak płatności, naruszenie przez WebMastera polityki bezpieczeństwa dhosting.pl lub nakaz blokady strony wystawiony przez odpowiednie organy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5xx - Błędy serwera

Anchor
500
Błąd 500 - Wewnętrzny błąd serwera

Serwer podczas próby wykonania żądania wykrył błąd uniemożliwiający zrealizowanie operacji.

...

Szczegółowe informacje znajdują się w dzienniku błędów serwera, dostępnym na żądanie w dPanel'u przez dział Helpdesk.

Anchor
503
Błąd 503 - Wykorzystano dostępne zasoby pakietu hostingowego

Błąd mógł powstać w wyniku przekroczenia następujących limitów:

 

W przypadku wykorzystania dostępnych zasobów pakietu hostingowego zalecana jest zmiana pakietu na wyższy. Skontaktuj się przez Helpdesk 24h w dPanelu, doradzimy, które rozwiązanie hostingowe jest najlepsze dla Państwa.