Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pomoc w przenoszeniu usługi od innego usługodawcy zazwyczaj jest nieodpłatna oraz wymaga uprzedniego skontaktowania się z nami poprzez platformę Helpdesk 24h, dostępną w panelu administracyjnym dPanel ( http://www.dpanel.pl ) po zarejestrowaniu usługi hostingowej. Po uzyskaniu takiej informacji nasi specjaliści przedstawią i uzgodnią z Państwem wariant migracji, optymalny do wskazanych potrzeb.