Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Właściciel konta hostingowego (osoba posiadająca u nas usługę hostingową) w dhosting.pl nie musi być jednocześnie abonentem domeny (podmiot, z którego danymi powiązana jest domena), podobnie jak nie musi mieć tej samej osobowości prawnej. Abonent domeny formalnie ma prawo do rozporządzania zarejestrowaną na jego dane domeną, np. dokonywać jej cesji lub transferu. Właściciel konta hostingowego ma możliwość rejestrowania i przedłużania domeny w imieniu abonenta domeny. Dodatkowo faktura za domenę wystawiana jest na dane administratora konta hostingowego, ale na jego życzenie mogą one zostać zmienione na dane abonenta domeny.