Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nieopłacona terminowo domena przechodzi w okres kwarantanny. W tym czasie istnieje szansa na jej przywrócenie i odnowienie. Kwarantanna jest ograniczona czasowo i zależna od wykupionego rodzaju domeny (końcówki). W celu przywrócenia i odnowienia domeny należy skontaktować się nami poprzez platformę Helpdesk 24h. Po zakończeniu okresu kwarantanny domena przechodzi do puli wolnej (dostępnej publicznie) i może zostać zarejestrowana ponownie przez każdego.