Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby zalogować się do panelu zarządzania kontem – dPanelu - wystarczy przejść na stronę https://dpanel.pl/, a następnie wpisać login i hasło do swojego konta hostingowego (dane te były tworzone podczas rejestracji usługi w naszej firmie).

W przypadku nie znajomości hasła zalecamy zapoznanie się z punktem „Jak zmienić/zresetować hasło do dPanelu” dostępnego pod tym linkiem.