Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Faktura VAT jest wystawiana zazwyczaj następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty za fakturę pro-formę, ale nie później niż po 7 dniach. Faktura VAT, po jej wystawieniu, jest dostępna w panelu administracyjnym dPanel ( http://www.dpanel.pl ), w zakładce Faktury i płatności. Dokładny opis jak posługiwać się zarządzaniem dokumentami związanymi z płatnościami znajdziesz tutaj.

Dodatkowo po wystawieniu faktury VAT wysyłane jest powiadomienie mailowe na adres profilowy konta dPanel, w którym znajduje się link URL do bezpośredniego pobrania pliku PDF z fakturą VAT.