Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Program dFTP jest webowym klientem protokołu FTP. Pozwala on na zarządzanie zawartością konta za pomocą samej przeglądarki, bez potrzeby instalowania dodatkowych klientów FTP. Program pozwala między innymi na:

- wgrywanie nowych plików

- kasowanie starych plików

- pobieranie istniejących plików

- tworzenie katalogów

Aby skorzystać z programu dFTP należy wejść na specjalną stronę przypisaną do Państwa konta. Strona posiada adres: <login konta>.dftp.pl. Dane autoryzacyjne to dane do konta FTP. Konto FTP musi mieć uprawnienia do korzystania z dFTP. Uprawnienia nadawane są przy tworzeniu konta FTP.