Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby dodać nową skrzynkę pocztową należy:

- zalogować się do dPanelu

- przejść do zakładki Poczta e-mail

- kliknąć Nowa skrzynka

- uzupełnić formularz zgodnie z naszą dokumentacją

- kliknąć przycisk Dodaj skrzynkę

Więcej informacji na temat tworzenia kont pocztowego znajdą Państwo w naszej dokumentacji.