Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby uruchomić nową stronę WWW należy ją najpierw przygotować. Po przygotowaniu strony w celu uruchomienia jej w dhosting.pl należy wykonać następujące kroki:

- Utworzyć nowe konto WWW w odpowiedniej domenie dla tej strony kierujące na ten sam katalog co konto FTP

- Utworzyć nowe konto FTP dla tej strony kierujące na odpowiedni katalog

- Utworzyć użytkownika baz danych i nową bazę danych

- Wgrać wszystkie pliki na konto FTP

- Wpisać odpowiednią konfiguracje w pliku konfiguracyjnym nowej strony

- Upewnić się czy strona działa prawidłowo

Opis poszczególnych kroków (np. tworzenie konta WWW) znajdą Państwo w naszej dokumentacji.