Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Domena jest adresem strony wyświetlanym w pasku przeglądarki. Posiadanie domeny nie wymaga korzystania z serwera hostingowego i serwisu internetowego, ale jest ona niezbędna do uruchomienia własnej strony internetowej.

Strona internetowa natomiast  to treść i cała zawartość wyświetlana przez przeglądarkę, która znajduje się pod adresem wskazywanym przez domenę. Prowadzenie serwisu WWW wymaga posiadania serwera WWW (usługi hostingowej) – przestrzeni dyskowej wraz z odpowiednimi zasobami mocy obliczeniowej oraz środowiska programistycznego, na której znajdzie się i będzie uruchomiona strona internetowa.

Korzystając z przykładu, domenę można porównać do samego adresu zamieszkania, a serwis i serwer WWW do domu, w którym się mieszka.