Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na naszych serwerach istnieje możliwość instalacji certyfikatu SSL dostarczonego przez użytkownika. W celu zainstalowania certyfikatu SSL należy utworzyć nowe zgłoszenie w Helpdesk 24h. W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

- dla jakiej domeny ma zostać zainstalowany certyfikat

- jakie jest hasło do klucza prywatnego

Następnie należy umieścić następujące pliki, które są niezbędne do zainstalowania certyfikatu:

- plik klucza prywatnego

- plik certyfikatu

- plik kluczy pośrednich urzędu wystawiającego certyfikat

Instalacja certyfikatu SSL wykonywana jest przez nas bezpłatnie. 

 

Dla wszystkich stron WWW domyślnie jest przez nas aktywowany bezpłatny certyfikat Let's Encrypt.