Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na naszych serwerach istnieje możliwość instalacji certyfikatu SSL dostarczonego przez użytkownika. W celu zainstalowania certyfikatu SSL należy utworzyć nowe zgłoszenie w Helpdesk 24h. W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

- dla jakiej domeny ma zostać zainstalowany certyfikat

- jakie jest hasło do klucza prywatnego

Następnie należy umieścić następujące pliki, które są niezbędne do zainstalowania certyfikatu:

- plik klucza prywatnego

- plik certyfikatu

- plik kluczy pośrednich urzędu wystawiającego certyfikat

Do instalacji certyfikatu niezbędne jest posiadanie dodatkowego adresu IP.

Instalacja certyfikatu SSL może wiązać się z dodatkowymi opłatami, więcej informacji zostanie udzielonych przez Helpdesk 24h po wygenerowaniu zgłoszenia.