Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zmiana pakietu z „niższego” (tańszego) na „wyższy” (droższy) nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, chyba, że regulamin wybranej i aktywnej promocji stanowi inaczej. Zgodnie z regulaminem, zmiana pakietu z "wyższego" na "niższy" w trakcie trwania okresu promocyjnego jest równoznaczna z przedterminowym zerwaniem umowy promocyjnej i pociąga za sobą konieczność opłacenia kary umownej opisanej w regulaminie promocji. Jednocześnie przejście na pakiet „niższy” wiąże się z możliwością utraty danych lub stabilności serwisu wynikającej ze zmniejszenia dostępnych zasobów mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej.

Dodatkowo, w przypadku zmiany pakietu po jego odgórnym opłaceniu następuje wyrównanie płatności za niewykorzystany okres świadczenia usług i jest rozliczany proporcjonalnie na poczet nowej usługi.

Mając na uwadze Państwa komfort i satysfakcję zalecamy kontakt z naszymi specjalistami, którzy z chęcią pomogą Państwu w doborze odpowiedniego rozwiązania. Prosimy o kontakt poprzez platformę Helpdesk 24h, dostępną w panelu administracyjnym dPanel.

( http://www.dpanel.pl )