Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SSH jest protokołem komunikacyjnym służącym do zarządzania zdalnym serwerem. Oferowana przez nas usługa SSH umożliwia wygodny sposób zdalnego zarządzania zasobami konta  (np. w porównaniu z FTP). Usługa SSH pozwala między innymi na:

- przeglądanie plików

- edycję plików znajdujących się na serwerze

- tworzenie/przywracanie kopii zapasowych

W przypadku pakietów dVPS usługa SSH jest domyślnie aktywna.

Dla pakietów dKonto aktywacja SSH następuje poprzez dPanel, dokładną instrukcję można znaleźć tutaj.