Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CRON jest usługą służącą do cyklicznego wykonywania zadań. Usługa ta pozwala np. codziennie o tej samej porze wykonywać skrypt, który będzie czyścił bazę danych. Usługa ta jest dostępna we wszystkich pakietach oferowanych przez dhosting.pl.

Więcej informacji na temat usługi CRON mogą Państwo znaleźć w naszej dokumentacji.