Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Istnieje możliwość zwiększenia parametrów przydzielonych do posiadanej usługi. W tym celu należy skontaktować się z naszymi specjalistami poprzez platformę Helpdesk 24h, dostępną w panelu administracyjnym dPanel ( http://www.dpanel.pl ). W zgłoszeniu należy wskazać wielkość dodatkowych parametrów, jakie mają być przydzielone do usługi. Nasi specjaliści przygotują ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb, a następnie, po uzgodnieniu warunków przydzielenia nowych zasobów, zostanie wygenerowana nowa faktura pro-forma, po której uregulowaniu dodatkowe parametry zostaną przydzielone do usługi.

Przydzielanie dodatkowych zasobów w ramach posiadanej usługi zapewnia elastyczność rozwoju Państwa serwisu bez konieczności zmiany usług.