Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Plik .htaccess jest to specjalny plik konfiguracyjny serwer WWW. Pozwala on na zmianę konfiguracji serwera dla katalogu, w którym się znajduje,  jak i wszystkich podkatalogów.

Pozwala on między innymi na:

- autoryzacje dostępu do zasobów (BasicAuth)

- zarządzenie modułem ModRewrite

- ustawienia stron błędów

- blokowanie dostępu do katalogu

Dużą zaletą używania pliku .htaccess jest możliwość ustawiania i definiowania parametrów konfiguracyjnych PHP. Funkcjonalność ta może pomóc rozwiązać wiele błędów związanych z niewłaściwym działaniem parsera PHP. Więcej informacji na temat pliku .htaccess mogą Państwo znaleźć w naszej dokumentacji.