Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pierwszą czynnością, jaką powinni Państwo wykonać, jest restart programu pocztowego (szczególnie w przypadku kiedy program pocztowy to Outlook) / komputera. Wynika to z faktu, że programy pocztowe czasami działają niepoprawnie. W przypadku, kiedy restart programu pocztowego / komputera nie rozwiąże problemu, prosimy o utworzenie nowego zgłoszenia przez Helpdesk 24h. W nowym zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

- Adres e-mail nadawcy

- Adres e-mail odbiorcy

- Możliwie dokładną datę wysyłki

- Otrzymane błędy / zwrotki

- Nagłówki wysłanej wiadomości