Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfiguracja pocztowa jest następująca:

Nazwa użytkownika: <adres e-mail>

Hasło: <hasło do konta pocztowego>

Serwer poczty przychodzącej: pop3.dpoczta.pl:110

Serwer poczty przychodzącej: imap.dpoczta.pl:143

Serwer poczty wychodzącej: smtp.dpoczta.pl:587

Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia: TAK

Konfiguracja dla połączeń szyfrowanych SSL:

Serwer poczty przychodzącej: pop3.dpoczta.pl:995 (SSL)

Serwer poczty przychodzącej: imap.dpoczta.pl:993 (SSL)

Serwer poczty wychodzącej: smtp.dpoczta.pl:587 (STARTTLS)

Więcej informacji na temat konfiguracji programów pocztowych mogą Państwo znaleźć w naszej dokumentacji.