Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Niestety aktualnie nie ma możliwości posiadania dwóch loginów w ramach jednego konta, ze względu na sposób działania systemu zarządzającego usługami.

Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa Państwa usług poprzez bardziej rygorystyczną kontrolę logowań.