Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W celu wykonania zmiany właściciela konta należy wypełnić "Wniosek o zmianę abonenta konta", który dostępny jest pod adresem:

http://dhosting.pl/download/wniosek_cesji_konta.pdf

Należy przesłać go do nas pocztą elektroniczną lub przez Helpdesk 24h (dostępny w panelu administracyjnym dPanel  http://www.dpanel.pl ) wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z instrukcją zawartą we wniosku.

Cesja konta nie powoduje zmiany właściciela innych usług tj. domeny internetowe. W przypadku cesji domeny należy dodatkowo wypełnić i przesłać "Wniosek cesji domeny", który znajduje się pod adresem:

http://dhosting.pl/download/wniosek_cesji_domeny.pdf

Po otrzymaniu wypełnionych i kompletnych formularzy dokonujemy cesji konta na nowego płatnika, wskazanego we wniosku.

Po otrzymaniu wypełnionych i kompletnych wniosków nasi specjaliści przeprowadzą cesję na wskazane we wnioskach dane, tym samym zmieniając abonentów wskazanych usług.