Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon
Istnieją trzy sposoby samodzielnego utworzenia kopii zapasowej bazy danych MySQL.

Spis treści

Pierwszy sposób - moduł w beta.dpanel.pl

Pierwszy sposób wykonania kopii bazy danych jest dostępny w naszym nowym dPanelu pod adresem beta.dpanel.pl.

Po pomyślnym zalogowaniu się wybieramy Bazy danych, a następnie Bazy danych MySQL. Szukamy na liście wybranej przez nas bazy i klikamy Kopia zapasowa. W lewym dolnym rogu rozwiniętej listy będzie widniał przycisk Wykonaj kopię zapasową - klikamy go.

Po wykonaniu tych kroków backup pojawi się na liście z pozostałymi kopiami oznaczony zieloną ikonką z lewej strony.  Szczegółową instrukcję na ten temat znajdziesz pod tym linkiem.

Drugi sposób - eksport przy użyciu phpMyAdmin

Druga metoda polega na utworzeniu eksportu bazy danych przy pomocy phpMyAdmin. Aby utworzyć kopię zapasową bazy danych w PHPMyAdmin należy: 

- zalogować się do PHPMyAdmin - https://dpanel.pl/mysql  

- wybrać bazę danych, która ma zostać wyeksportowana 

- kliknąć przycisk Eksport (w pasku na górze) 

- wybrać odpowiednie opcje eksportu i kliknąć przycisk Wykonaj

Trzeci sposób - wykorzystanie programu mysqldump

Alternatywnym sposobem wykonania kopii zapasowej bazy danych jest skorzystanie z programu mysqldump. W celu skorzystania z programu niezbędny jest dostęp do SSH. Kopię bazy danych można wykonać za pomocą polecenia:

mysqldump -h [host serwer SQL] -u [użytkownik bazy danych] --password=[hasło użytkownika bazy danych] [nazwa bazy danych] > [plik eksportu].sql

Na przykład:

mysqldump -h serwer.dvps.pl -u login --password=hasło baza > eksport.sql