Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Połączenie się do bazy danych dla pakietów współdzielonych (rodzina pakietów dKonto) jest limitowane. Dla pakietów dVPS połączenia do bazy danych nie są limitowane. Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do bazy danych z zewnątrz należy:

- Wejść w dPanelu do zakładki Bazy danych i kliknąć zielony przycisk Zdalny dostęp

- Zostaniemy przelogowani do starego dPanelu

- Dodać publiczny adres IP do odblokowania (można dodać maksymalnie trzy adresy IP)

- Poczekać około 2 min na odświeżenie się informacji

Po wykonaniu powyższych czynności uzyskają Państwo zdalny dostęp do bazy danych.