Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby uzyskać kod AuthInfo dla wybranej domeny należy wypełnić Wniosek o Wydanie Kodu Authinfo, który jest dostępny pod adresem:

http://dhosting.pl/download/wniosek_wydanie_authinfo.pdf

oraz przesłać go do nas w postaci załącznika w wygenerowanym zgłoszeniu poprzez Helpdesk 24h (dostępny w panelu administracyjnym dPanel  http://www.dpanel.pl ) wraz z wymaganymi kopiami dokumentów zgodnie z instrukcją zawartą we wniosku lub pocztą elektroniczną. Kod Authinfo przesyłany jest na podany we wniosku adres e-mail. Wniosek można również przesłać pocztą tradycyjną oraz drogą mailową.