Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby zmienić delegację domeny należy:

Zalogować się do dPanelu (jak to zrobić znajdziesz tutaj)

Przejść do zakładki Domeny, a następnie kliknąć przycisk Akcje przy nazwie domeny, dla której chcemy dokonać zmiany i z listy wybieramy Zmień delegację.


Pokaże się okno gdzie należy wpisać serwery nazw skąd ma wczytywać się strona WWW.

Zmiana delegacji domeny może trwać od 15 min do 24h. Jest to czas niezależny od nas i potrzebny na przeładowanie się wszystkich serwerów DNS.