Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby zmienić delegację domeny należy:

Zalogować się do dPanelu (jak to zrobić znajdziesz tutaj)

Przejść do zakładki Domeny


Kliknąć przycisk Akcje przy nazwie domeny, dla której chcemy dokonać zmiany i z listy wybieramy Zmień delegację.

Zostaniemy przekierowani do starego dPanelu. nadpisujemy aktualne serwery nazw otrzymanymi danymi od innego operatora i zapisujemy zmiany.

Zmiana delegacji domeny może trwać od 15 min do 24h. Jest to czas niezależny od nas i potrzebny na przeładowanie się wszystkich serwerów DNS.