Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby przekierować obsługę poczty do innego usługodawcy należy:

- Zalogować się do dPanelu

- Przejść do zakładki Domeny

- Kliknąć przycisk Akcje z prawej strony nazwy domeny i z listy należy wybrać  Zarządzaj DNS


- Następnie należy kliknąć Przekierowanie poczty w prawym górnym rogu do kogo chcemy przekierować pocztę.

Więcej informacji znajdziesz pod tym adresem.