Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konto WWW typu Wildcard może być utworzone tylko dla domeny. Aby je utworzyć należy:

- Zalogować do dPanelu

- Przejść do zakładki Strony WWW

- Kliknąć przycisk Dodaj i z listy wybieramy Pusta strona WWW - zaawansowane.

- Wypełniamy formularz z zaznaczeniem Tak dla opcji Wildcard.

Po wykonaniu powyższych czynności zostanie utworzone konto WWW typu Wildcard.

Dokładną instrukcję znajdziesz tutaj