Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby zmienić używaną wersje PHP należy:

- Zalogować do dPanelu

- Przejść do zakładki Strony WWW

- przy nazwie domeny kliknąć Akcje i wybrać z listy Edytuj

- Wybrać odpowiednią wersje PHP i kliknąć Edytuj stronę WWW

Zmiana wersji PHP może potrwać do 5 min.