Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W celu wykonania korekty faktury VAT należy skontaktować się z naszymi specjalistami poprzez platformę Helpdesk 24h, dostępną w panelu administracyjnym dPanel ( http://www.dpanel.pl ) z informacją o chęci wykonania korekty faktury VAT wraz ze wskazaniem jej numeru. Czynność ta wykonywana jest za pomocą noty korygującej, która jest wystawiana przez księgowość po stronie Użytkownika. Jednocześnie nota korygująca nie może zmieniać podmiotu, na który wystawiana jest faktura VAT (może być zmieniony tylko jego adres).

Jeśli powodem wykonywanej cesji jest całkowita zmiana abonenta usługi wymagane jest przeprowadzenie cesji, na temat której szczegółami mogą się Państwo zapoznać pod tym adresem.