Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prawidłowy host do połączenia dla każdego konta hostingowego zawsze znajdą Państwo w dPanelu w zakładce Bazy danych MySQL lub Użytkownicy MySQL z prawej strony listy.