Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aktualne parametry PHP mogą Państwo zobaczyć za pomocą funkcji phpinfo(). Parametry mogą zostać zmienione poprzez dodanie odpowiedniego wpisu do pliku .htaccess. Na przykład zmiana limitu pamięci dla skryptu może zostać zmieniona za pomocą następującego wpisu do pliku .htaccess:

php_value memory_limit 128M

Listę dyrektyw PHP mogą Państwo znaleźć w dokumentacji PHP http://php.net/manual/en/ini.list.php

Możliwa jest zmiana parametrów zmiennych z grupy PHP_INI_ALL i PHP_INI_PERDIR