Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W celu przeniesienia domeny na konto innego użytkownika dhosting.pl należy:

- Utworzyć zgłoszenie Helpdesk na koncie, z którego przenoszona jest domena, z prośbą o przeniesienie i podanie loginu drugiego konta

- Utworzyć zgłoszenie Helpdesk z konta, na które przenoszona jest domena, z prośbą o przeniesienie

Po otrzymaniu obu zgłoszeń domena zostanie przeniesiona

W przypadku kiedy utworzenie zgłoszenia jest niemożliwe, abonent domeny może dostarczyć nam następujący wniosek (w formie elektronicznej) wraz z wymaganymi dokumentami:

http://dhosting.pl/download/wniosek_przeniesienie_domeny.pdf