Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Menażer zadań CRON nie pozwala na wywołanie skryptu PHP z parametrami. Obejściem problemu jest utworzenie drugiego skryptu PHP z następującą treścią:

<?php

$_SERVER["argv"][1] = "13"; // przykładowa wartość pierwszego parametru

$_SERVER["argv"][2] = "13"; // przykładowa wartość drugiego parametru

//itd....

include 'skrypt.php'; // skrypt, który ma został wywołany z parametrami

?>

W powyższym pliku następuje import pliku, który ma zostać wywołany z parametrami. Dzięki temu importowany plik skrypt.php będzie miał żądane parametry.

Ostatnim krokiem jest dodanie utworzonego pliku do CRON-a.