Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bezpieczeństwo danych powierzonych nam przez klientów jest dla nas sprawą kluczową.

Opracowaliśmy szczegółowe procedury postępowania z osobami chcącymi naruszyć bezpieczeństwo naszych serwerów w celu kradzieży danych, jak również w przypadku wysyłania masowej niezamówionej informacji bez zgody adresatów (tzw. SPAM).

Procedury zostały podzielone na trzy kategorie:

 

Zapoznaj się z:
Postępowanie w przypadkach prób naruszenia bezpieczeństwa naszych serwerów oraz nieautoryzowanego dostępu do zasobów innych klientów.
Znajdują się tu zasady przyjmowania i odrzucania poczty przychodzącej z innych komputerów (zarówno naszych klientów, jak i serwerów innych dostawców).
Zawiera informacje o gromadzeniu i przechowywaniu danych osobowych naszych klientów.

 

 

 

  • No labels