Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 1. Dodaj nowe konto

  Po włączeniu programu, aby utworzyć nowe konto klikamy przycisk Dodaj konto e-mail. 2. Konfiguracja nazwy użytkownika i hasła

  Okno Dodaj konto e-mail uzupełniamy następująco:

  - W polu Adres e-mail wpisujemy nasz adres e-mail utworzony w dPanelu (można to zrobić według opisu zamieszczonego w naszej dokumentacji).

  - W pole Hasło wpisujemy hasło do naszego konta pocztowego i zaznaczamy pole Zapamiętaj hasło, aby przy pobieraniu i wysyłaniu maili nie trzeba było jeszcze raz wprowadzać hasła.

  - W polu Nazwa wyświetlania wpisujemy swoje imię i nazwisko. Następnie zaznaczamy pole Ręczna konfiguracja ustawień serwera dla konta e-maili klikamy przycisk Dalej. 3. W następnym kroku konfigurujemy ustawienia serwer pocztowego w zależności od wybranego protokołu (IMAP lub POP3).

 4. Konfiguracja IMAP

  Jeśli chcemy, aby foldery poczty synchronizowały się z serwerem wybieramyMoja poczta obsługuje serwer jako IMAP (opis protokołu tutaj). Następnie w pole Serwer poczty przychodzącej wpisujemy imap.dpoczta.pl, a w polePort wpisujemy 993. 5. Konfiguracja POP3

  Jeśli chcemy, aby foldery poczty znajdowały się tylko na lokalnym komputerze wybieramy Moja poczta obsługuje serwer jako POP3 (opis protokołu tutaj). Następnie w pole Serwer poczty przychodzącej wpisujemy pop3.dpoczta.pl, a w pole Port wpisujemy 995.

  Następnie zaznaczamy pole Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL. Dalej wybieramy Zaloguj używając wartość Uwierzytelnienia oparte na zwykłym tekście.

  W pole Identyfikator logowania wpisujemy nasz adres e-mail (np. j.kowalski@wybranadomena.pl). Potem w pole Serwer poczty wychodzącej wpisujemy smtp.dpoczta.pl, a w pole Port wpisujemy 587. Zaznaczmy pola Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL i Mój serwer poczty wymaga uwierzytelnienia. Klikamy przycisk Dalej.

 6. W następnym oknie klikamy przycisk Zakończ. 7. Jeżeli skonfigurowano skrzynkę przy pomocy protokołu IMAP, to aby zapewnić poprawne funkcjonowanie folderów IMAP należy przejść do edycji właściwości konta pocztowego poprzez wybranie z menu Konta / Właściwości i w zakładce IMAP uzupełnić następujące pola:

  Icon

  Jeżeli pomimo takiego ustawienia foldery nadal nie funkcjonują prawidłowo i np. wiadomości nie są zapisywane w folderze Sent, to w szczególności dla starszych skrzynek należy spróbować wykasować zawartość pola Ścieżka folderu głównego i pozostawić to pole puste. Następnie należy ponownie sprawdzić poprawność działania folderów specjalnych poprzez wysłanie wiadomości testowej i sprawdzenie czy zapisała się ona w folderze Sent. 8. W tym monecie konto pocztowe zostało skonfigurowane


Wróć na górę

 • No labels