Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 1. Wybieramy Ustawienia z menu głównego.

 2. Wybieramy Konta i hasła z listy Ustawień.


 3. Wybieramy Dodaj konto z listy Konta i hasła.


 4. Wybieramy Inne.


 5. Wybieramy Dodaj konto Mail w liście Inne.


 6. Uzupełniamy dane Nowego konta. Następnie wybieramy Dalej w prawej górnej części ekranu.

  Nazwa - wpisujemy nasze imię i nazwisko
  Email - wpisujemy adres e-mail
  Hasło - wprowadzamy hasło dla adresu e-mail wpisanego wcześniej
  Opis - krótki opis naszego konta pocztowego

 7. Wybieramy IMAP. Następnie wybieram Dalej w prawym górnym rogu ekranu.

  Nazwa - wpisujemy nasze imię i nazwisko
  Email - wpisujemy adres e-mail
  Opis - krótki opis naszego konta pocztowego

  Przesuwamy się na dół i wpisujemy ustawienia dla naszego Serwera poczty przychodzącej
  Nazwa Hosta - wpisujemy imap.dpoczta.pl
  Użytkownik - wpisujemy adres e-mail 
  Hasło - wprowadzamy hasło dla adresu e-mail wpisanego wcześniej

  Przesuwamy się na dół i uzupełniamy pola dla Serwera poczty wychodzącej (SMTP). Następnie wybieramy Dalej w prawej górnej części ekranu.
  Nazwa Hosta - wpisujemy smtp.dpoczta.pl
  Użytkownik - wpisujemy adres e-mail 
  Hasło - wprowadzamy hasło dla adresu e-mail wpisanego wcześniej

 8. Wybieramy co ma zawierać się w naszym koncie pocztowym. Na zakończenie wybieramy Zachowaj w prawym górnym rogu ekranu.


Wróć na górę

 • No labels