Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 1. Z menu głównego wybieramy E-mail lub Poczta.


 2. Z listy wybieramy Dodaj nowe konto

 3. Wpisujemy nasz adres e-mail (tutaj przykład j.kowalski@wybranadomena.pl) i wpisujemy hasło dla tej skrzynki. Następnie wybieramy Konfiguracja ręczna.


 4. Wybieramy IMAP lub POP3. Zalecamy IMAP


 5. Uzupełniamy konfigurację poczty przychodzącej.

  Nazwa użytkownika - podajemy nasz adres e-mail (tutaj przykład j.kowalski@wybranadomena.pl)
  Hasło -  podajemy hasło naszej skrzynki pocztowej
  Serwer IMAP - wpisujemy imap.dpoczta.pl, w przypadku serwera POP3 - pop3.dpoczta.pl
  Port - wpisujemy 143 lub 993 dla połączeń szyfrowanych, dla serwera POP3 - 110 lub 995 dla połączeń szyfrowanych
  Tryb zabezpieczeń - ustawiamy SSL (akceptuj wszystkie certyfikaty)

 6. W następnym etapie Konfiguracji konta ustawiamy serwer SMTP . Po wypełnieniu wszystkich pól wybieramy Zaloguj w prawej dolnej części ekranu.

  Serwer SMTP - wpisujemy smtp.dpoczta.pl
  Port - wpisujemy 25 lub 587
  Tryb zabezpieczeń - ustawiamy na brak
  Uwierzytelnienie wymagane przed wysyłaniem wiadomości e-mail - powinno być zaznaczone
  Nazwa użytkownika - podajemy nasz adres e-mail (tutaj przykład j.kowalski@wybranadomena.pl)
  Hasło -  podajemy hasło naszej skrzynki pocztowej

 7. Po udanej weryfikacji zostaną zaimportowane wiadomości i można już korzystać z skrzynki. 

Wróć na górę

 • No labels