Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Po zalogowaniu się do dPoczta.pl klikamy ikonkę w lewym dolnym rogu i wybieramy "Zarządzaj folderami".

2. Wyświetlą nam się ustawienia dotyczące posiadanych przez nas folderów pocztowych.

Checkbox'y znajdujące się obok wskazanego folderu informuje, czy subskrypcja jest aktywna. Domyślne foldery skrzynki e-mail są wyszarzone i nie są edytowalne.

3. Po włączeniu lub wyłączeniu subskrybcji zmiany są automatycznie zapisywane.