Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Po zalogowaniu się do dPoczta.pl wybieramy folder, gdzie znajduje się wiadomość i zaznaczamy wiadomość, której źródło chcemy podejrzeć.

2. Klikamy ikonkę trzech kropek w górnym menu z podpisem "Więcej" i z rozwiniętej listy wybieramy "Pokaż źródło".

3. Po wybraniu źródła wiadomości pojawi się okienko z możliwością skopiowania tekstu.