Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zakładka "Mój Profil", pozwoli Ci na modyfikację Twoich danych konta. Aby ją aktywować kliknij na swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu, a następnie wybierz przycisk "Mój Profil".

Po kliknięciu pojawi się formularz za pomocą którego będziesz mógł zmienić dane konta.

 

  • No labels