Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Po zalogowaniu się do GMail należy kliknąć ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i wybrać Ustawienia.

2. Wybieramy kartę Konta i importowanie.

3. Klikamy Dodaj posiadane konto pocztowe POP3.

4. W wyświetlonym oknie wprowadzamy nazwę skrzynki i klikamy Dalej.


5.Następnym etapem będzie konfiguracja zdefiniowanej skrzynki pocztowej.

Nazwa użytkownika - wpisujemy nazwę swojej skrzynki,

Hasło - podajemy hasło do skrzynki e-mail,

Serwer POP - wpisujemy pop3.dpoczta.pl oraz ustawiamy port 110,

Pozostałe ustawienia można uzupełnić wg. własnego uznania.

6. Jeżeli podaliśmy wszystkie prawidłowe dane otrzymamy potwierdzenie dodania konta.

Możesz zdecydować teraz, czy chcesz mieć możliwość wysyłania wiadomości jako dana skrzynka e-mail.

7. Jeżeli odpowiedzieliśmy "Tak" instrukcję dalszej konfiguracji znajdziesz tutaj.