4xx - Błędy klienckie

Błąd 401 - Wymagana autoryzacja

Błąd występuje w przypadku, gdy autoryzacja dostępu do strony zakończyła się niepowodzeniem.

Prosimy o upewnienie się, że zostały wpisane poprawne dane do logowania!

Głównymi przyczynami błędu mogą być:

Błąd 403 - Brak uprawnień

Błąd oznacza, że nie posiadają Państwo uprawnień dostępu do strony. Możliwe, że strona jest dostępna tylko dla określonych adresów IP (np. sieć wewnętrzna firmy), lub też Państwa adres IP został zablokowany przez administratora.

Przyczynami blokady przez administratora mogą być: brak płatności, naruszenie przez WebMastera polityki bezpieczeństwa dhosting.pl czy też nakaz blokady strony wystawiony przez odpowiednie organy Rzeczypospolitej Polskiej.

Błąd 404 - Strona nie istnieje

Adres nie istnieje i wcześniej nie istniał na serwerze. Należy upewnić się, czy został wpisany poprawnie.

Jeśli to nie pomoże, należy wejść na stronę główną serwisu i tam poszukać aktualnego łącza do strony.

Zalecamy poinformowanie o zaistniałym fakcie WebMasterów zarówno strony, która zamieściła łącze, jak i strony docelowej.

Błąd 410 - Strona usunięta

Rzadko używany przez administratorów kod błędu oznaczający, że wybrany plik został usunięty z serwera (np. gdy się zdeaktualizował lub w przypadku reorganizacji stron firmy).

Czasami jego funkcję pełni błąd 404.

 

5xx - Błędy serwera

Błąd 500 - Wewnętrzny błąd serwera

Serwer podczas próby wykonania żądania wykrył błąd uniemożliwiający zrealizowanie operacji.

Głównymi przyczynami wystąpienia błędu są: niepoprawne wpisy wewnątrz pliku .htaccess, błędne uprawnienia dostępu do plików lub próba naruszenia bezpieczeństwa serwera.

Szczegółowe informacje znajdują się w dzienniku błędów serwera, dostępnym na żądanie w dPanel'u przez dział Helpdesk.

Błąd 503 - Wykorzystano dostępne zasoby pakietu hostingowego

Błąd mógł powstać w wyniku przekroczenia następujących limitów:

W przypadku wykorzystania dostępnych zasobów pakietu hostingowego zalecana jest zmiana pakietu na wyższy. Skontaktuj się przez Helpdesk 24h w dPanelu, doradzimy, które rozwiązanie hostingowe jest najlepsze dla Państwa.